Za promociju nauke - 500 miliona dinara

Taj iznos je predviđen Programom rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2013. godinu, koji je Vlada danas usvojila.

Vlade je usvojila i mišljenja o amandmanima na Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije i na Predlog zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Mišljenja o amandmanima na te predloge zakona upućena su Skupštini Srbije.

(Izvor: B92)

Pogledajte još