Filmski centar Srbije: Obezbedite sredstva za filmske stvaraoce!

Povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je u koliziji sa važećim Zakonom o kinematografiji, a na izričit zahtev celokupne filmske scene Srbije, u FCS je danas održan skup sa ciljem da se javnosti i Ministarstvu kulture ukaže na štetnost prihvatanja tačke 7 člana 144. ovog zakona u najavi, koji poništava srž Zakona o kinematografiji, član 19. stav 2, 3, 4 i član 20.

Na skupu je dogovoreno formiranje Akcionog odbora koji čine ugledni predstavnici delatnosti kinematografije i strukovnih udruženja.

Formirana je radna grupa u kojoj su predsednik Upravnog odbora FCS Darko Bajić, v.d. direktora FCS Miroljub Vučković, reditelji Goran Marković i Srđan Koljević, predstavnici producenata, medija, kao i pravnici.

Cilj Akcionog odbora je da preduzme delotvorne akcije u komunikaciji i saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom finansija i privrede, kako bi se što hitnije i što funkcionalnije prevazišli svi aktuelni problemi, nesporazumi i sprečile pogrešne odluke.

Goran Marković je istakao da se za Zakon o kinematografiji "vodila krvava borba" još od 2003. godine.

- Napravili smo i nekoliko kompromisa da bi bio donet i sada samo tražimo da se zakon poštuje - rekao je on.

Filmski radnici traže zbog toga trojni sastanak - FCS-a, Ministarstva kulture i Ministarstva finansija.

- Imamo zakon i u tome je naša snaga, mi nismo buntovnici, samo hoćemo da se poštuju odredbe zakona koji je konačno rešio pitanje stabilnog finansiranja filmske produkcije - naglasio je Bajić.

Drugi problem je, kako je objasnio, to što ministar kulture Bratislav Petković i njegovi saradnici ne odgovaraju na konkretne akcije i dopise FCS-a.

On je podsetio da je FCS po zakonu raspisao konkurs i izabrao direktora (jer je sadašnji u v.d statusu već šest godina), o tome odmah, pre nekoliko meseci obavestio Ministarstvo koje treba da prihvati ili odbije taj izbor, ali "beli dim se još nije pojavio".

Vučković je dodao da je FCS, kako propisuje zakon, sproveo konkurse za sufinansiranje na koje su stigle ukupno 343 prijave po raznim osnovama (snimanje, scenario, razvoj projekta, igrani filmovi, dokumentarci...), a komisije su obavile svoj posao.

- Još 18. januara pismeno smo obavestili Ministarstvo o tome i pitali kada i na koja sredstva možemo da računamo, da bismo sklopili ugovore za odabrane projekte. Odgovor do danas nije stigao - rekao je Vučković.

Tu je i pravno-formalni problem, jer odluke komisija treba da verifikuje Upravni odbor FCS-a, koji ima devet članova. Jedan član je podneo ostavku, a za petoro je istekao mandat još 5. februara. "Mi ne možemo da utičemo ko će i kada biti izabran za člana UO", dodao je Vučković.

Na skupu je rečeno da je Ministarstvu u sadašnjem mandatu poslato oko 30 dopisa - o problemima i o aktivnostima FCS-a, ali da su odgovori retki, a neki od njih deluju kao da sadržaj dopisa nije uopšte shvaćen.

Na skupu su se čuli različiti predlozi za akciju, pominjan je i štrajk, a zajednički imenitelj je da filmski radnici žele da Ministarstvo kulture zaista stane iza onoga što mu je osnovni posao i obaveza - staranje o kulturi i umetnosti ove zemlje.

U saopštenju se navodi:

- Zalažući se protiv dela člana 144. zakona u najavi, a polazeći od činjenice da filmska scena Srbije ne želi ništa više, ali ni manje od toga što joj po Zakonu o kinematografiji pripada, kao i činjenice da su jedino u oblasti kinematografije sprovedeni konkursi u skladu sa Zakonom o kulturi i Zakonom o kinematografiji, na skupu je jednoglasno dogovoreno da se zahteva od Ministarstva da brani Zakon o kinematografiji.

U saopštenju se dodaje da FCS nema namere da se ugrozi bilo koja druga stvaralačka disciplina.

Filmski radnici takođe traže da Ministarstvo kulture, "saglasno članu 19. stav 1. Zakona o kinematografiji, izvrši svoju budžetsku obavezu i obezbedi sredstva za podsticanje kinematografije u 2013. godini".

Zahteva se i da Ministarstvo finansija isplati sredstva od RRA i RATEL za 2012. godinu, na način kako to nalaže član 19. stav 2. i 3. Zakona o kinematografiji, na poseban račun FCS-a otvoren za tu namenu, kao i da Ministarstvo kulture izvrši pritisak na Javni servis RTS, da isplati propisani iznos saglasno Zakonu o kinematografiji, član 19. stav 4.

- Uvereni smo da ulaganje u kinematografiju i korišćenje audiovizuelnih proizvoda ne treba posmatrati samo kroz finansijske parametre, već i kao odraz obaveza i odgovornosti koje ima Republika Srbija u odnosu na ostvarivanje i obavljanje opšteg intersa u kulturi - saopštio je FCS.

Izvor: Tanjug

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.