fbpx

Osiguranje putovanja - cenovnik po geografiji(2)

Do najbliže bolnice

Akcionarsko društvo za osiguranje i reosiguranje "DDOR Novi Sad" - Novi Sad nudi čitavu lepezu osiguranja među kojima je i putničko zdravstveno osiguranje. Putničko zdravstveno osiguranje je savremeni oblik zaštite od nepredviđenih neprijatnosti tokom privremenog boravka u inostranstvu. 
DDOR-ova polisa putničkog zdravstvenog osiguranja pokriva: troškove ambulantnog lečenja, nabavku lekova i sanitetskog materijala, hitan prevoz do najbliže bolnice, troškove prevoza osiguranika u zemlju, troškove dijagnostike, troškove stomatoloških intervencija u cilju olakšavanja akutne zubobolje, kao i sve druge troškove vezane za iznenadnu bolest ili nezgodu osiguranika. 
Pored obezbeđenja pokrića eventualnih troškova neophodne medicinske pomoći polisa putničkog zdravstvenog osiguranja je i jedan od neophodnih dokumenata i uslova za dobijanje vize. Shodno tome ovo osiguranje obavezno je za građane koji putuju u veliki broj zemalja, a polisu putničkog zdravstvenog osiguranja "DDOR-a Novi Sad" prihvataju sva konzularna odeljenja i ambasade celog sveta, ističu u ovoj Kompaniji.. 

Cenovnik po geografiji

"DDOR Novi Sad" ovo osiguranje sprovodi u saradnji sa međunarodnom organizacijom CORIS International Paris, koja preko svoje razgranate mreže predstavništava širom sveta obezbeđuje celodnevno pružanje pomoći i informacija.

Cena osiguranja i visina osiguravajućeg pokrića zavise od toga u koji se deo sveta putuje. Shodno tome zavisno od oblika osiguranja, krajnje destinacije, odnosno geografskog područja i dužine planiranog boravka u inostranstvu formira se premija ovog osiguranja.

Primeri: 

Individualno putovanje – 7 dana – Nemačka – 750,00 dinara
Individualno putovanje – 14 dana – Italija – 1.470,00 dinara
Porodično putovanje (4 osobe) – 10 dana – Grčka – 2.120,00 dinara
Grupno putovanje (više od 10 osoba) – 10 dana – Egipat – 660,00 dinara po osobi
Osiguranje MULTIVIZA – 30 dana – Austrija – 3.000 dinara

Posebne pogodnosti putničkog zdravstvenog osiguranja DDOR-a Novi Sad:

Isključena mogućnost ugovaranja FRANŠIZE – učešća osiguranika u šteti,
Ne postoje vremenska ograničenja u trajanju osiguranja,
Porodično osiguranje – deca mlađa od 18 godina koja putuju u pratnji roditelja, osigurana su besplatno,
Osiguranje sportista na pripremama,
Osiguranje lica koja rade u inostranstvu.

Posebnu pažnju "DDOR Novi Sad" je obratio pri zaključivanju polisa putničkog zdravstvenog osiguranja preko turističkih agencija i organizacija koje se bave organizovanjem putovanja. "DDOR Novi Sad" nudi popuste kod zaključivanja polisa koja obuhvataju putovanja više ljudi (grupna osiguranja).

"Dunav" - od 10 do 30 hiljada evra

Građani koji putuju u inostranstvo na odmor ili službeno u bilo koji kraj sveta, potrebno je da se obezbede za slučaj iznenadne bolesti ili hitnih hirurških intervencija unapred, kupovinom ovog proizvoda po najpovoljnijoj ceni na preko 600 prodajnih mesta Kompanije ''Dunav osiguranje'' u Srbiji. Suština i značaj ovog osiguranja sastoji se u obezbeđivanju odgovarajuće zaštite osiguranika u slučaju iznenadne bolesti ili povreda nastalih u inostranstvu. Na osnovu ugovorene saradnje sa partnerom iz Pariza, međunarodnom asistentskom organizacijom Coris assistance i regionalnim centrom Coris u Ljubljani, Kompanija će, u slučaju potrebe, omogućiti osiguraniku organizaciju neophodne pomoći u vezi lečenja, neophodno lečenje kao i potreban prevoz do zdravstvene ustanove i po potrebi do zemlje prebivališta. Dovoljno je samo da okrenete dežurnu službu Coris assistance u Ljubljani i navedete broj polise. Slediće uputstvo operatera na srpskom jeziku, a sve troškove za ugovoreno pokriće snosi ''Dunav'' i to do visine ugovorene sume koja je za zemlje šengena obavezno 30.000 evra, dok se za ostale zemlje sveta kreće od 10.000 do 30.000 evra.

Osiguranjem su pokriveni troškovi lečenja, prepisanih lekova, sanitetskog materijala, radiološke dijagnostike, operacije ukoliko je neodložna i hitne stomatološke intervencije do 80 evra. Manje troškove u iznosu do 50 evra i troškove kupovine lekova snosi osiguranik ali ih ''Dunav'' refundira po povratku u zemlju. Osiguranje se može ugovoriti za jedno lice, za porodicu ili za grupu. Grupna osiguranja zaključuju turističke agencije za korisnike organizovanih putovanja.

Za deset dana u Turskoj osiguranje košta 8 evra po osobi, za 10 dana boravka u Grčkoj osiguranje košta 10 evra za osobu koja putuje grupno preko agencije, 12 evra ako putuje u sopstvenoj režiji, a za celu porodicu 24 evra što znači da je za decu besplatno osiguranje.

Ako želite dodatne informacije posetite sajt Kompanije ''Dunav osiguranje'': www.dunav.com (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.