Novi zakon: Dom legalan uz sto evra!

Skupština Srbije usvojila je Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, koji danas stupa na snagu. Oni, koji po ranije važećim zakonima nisu podneli zahtev za legalizaciju, a izgradili su objekte do 11. septembra imaju rok od godinu dana da podnesu prijavu nadležnoj službi za katastar.

U Srbiji, prema rečima ministra Velimira Ilića, ima oko 1,3 miliona objekata za koje nije izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola. Pravo upisa u katastar imaju oni koji su izgradili kuće do 300 kvadratnih metara, stanove i vikendice do 200, poslovni prostor i zanatske radnje do 100 i garaže do 30 kvadrata.

Besmislen zakon

Zakon o upisu bespravnih objekata u katastar potpuno je obesmišljen usvajanjem pojedinih amandmana i neće imati značajne posledice, izjavio je Saša Paunović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština. Bitne mane zakona su ispravljene, ali ne postoji obrazloženje Ministarstva građevine da će objekti katastarskom legalizacijom steći ista prava kao i legalni, jer i dalje neće imati građevinsku i upotrebnu dozvolu.

Oni koji su zidali kuće na tuđem zemljištu upisuju pravo svojine na objektu, bez sticanja prava na parceli. Pravo svojine nad zemljištem može biti upisano u korist vlasnika objekta tek kada nadležnoj službi dostavi dokaz da je kupio parcelu. Ukoliko se u roku od dve godine ne reše imovinsko-pravni odnosi na parceli, vlasnik objekta je dužan da o svom trošku utvrdi zemljište za redovnu upotrebu objekta i vlasniku zemljišta isplati tržišnu cenu.

Ako posle katastarske legalizacije vlasnik želi da proda objekat da bi u sudu overio kupoprodajni ugovor, mora da dostavi dokaz da je lokalnoj samoupravi isplatio naknadu za uređenje zemljišta.

Oni koji su po do sada važećim zakonima podneli zahtev za legalizaciju nisu u obavezi da se prijave katastru, već će to uraditi nadležne službe lokalnih samouprava. Upis objekata u katastar košta u proseku oko 100 evra. Toliko staje i izrada geodetskog snimka, koji je obavezan dokument koji se uz zahtev podnosi katastru.

(Izvor: Večernje novosti)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.