Ustoličen papa Franja I: Nemojmo dozvoliti da svet obeleže znakovi razaranja i smrti (VIDEO/FOTO)

Papa Franja I primio je "ribarov prsten" i papski ogrtač - "palijum", na početku mise na Trgu svetog Petra u Vatikanu, kojoj prisustvuju desetine hiljada ljudi. Grupa kardinala zatim je prišla papi Franji i zaklela mu se na vernost.

U kratkom obraćanju na italijanskom jeziku, papa Franja je pozvao svoje sledbenike da budu čuvari svega onog što je stvoreno, da čuvaju lepotu, ljude, da budu blagi prema svakoj osobi, posebno prema deci, starima i onima koji su, kako je rekao, najranjiviji, a najčešće na marginama naših srca.

(old_image)

Papa, koji je uzeo ime po ugledu na Franju Asiškog, zaštitnika siromašnih, poručio je da treba živeti u čestitosti i prijateljstvu, u poverenju i dobru i da je sve to povereno čoveku, čuvaru Božjih darova.

- Nemojmo dozvoliti da svet obeleže znakovi razaranja i smrti - rekao je papa Franja.

(old_image)

Papa je rekao da kao biskup Rima ima određenu vlast i da se ta vlast ogleda u njegovoj poniznosti prema Isusu Hristu, da bi očuvao sav narod Božji i da bi prihvatio s osećanjem i blagosti sve one koji su siromašni, gladne, žedne, bolesni, ali i one u zatvoru.

- Samo onaj ko služi u ljubavi zna čuvati - rekao je papa i dodao "čuvajmo s ljubavlju ono što nam je Bog dao".

Papa je na ceremoniju došao u papamobilu, sa jakim obezbeđenjem. Na njegov zahtev, vozilo se nekoliko puta zaustavilo kako bi papa blagoslovio decu koja su došla da ga dočekaju.

Papa u "papamobilu"

Ustoličenju pape Franje prisustvovali su predstavnici gotovo svih pravoslavnih crkava, a prvi put u istoriji i vaseljenski patrijarh Vartolomej.

Prethodno, papa Franja je sa predstavnicima pravoslavnih crkava obišao grob Svetog Petra kako bi istakao da on nije naslednik Benedikta XVI nego prvog rimskog biskupa svetog Petra.

Ceremonija ustoličenja, inače, nema crkvenopravno značenje, pošto sam izbor i njegovo prihvatanje, predstavljaju početak pontifikata. Prilikom ustoličenja, papa prima "ribarov prsten" i palijum, dok je ukinuta nekadašnja praksa da mu se na glavu stavlja kruna, tiara.

Papa silazi iz "papamobila" kako bi blagosiljao čoveka sa posebnim potrebama

Izvor: RTS

Pogledajte još