Krkobabić: Izmene zakona o radu do 2013!?

Krkobabić je na okruglom stolu o tom zakonu u Savezu samostalnih sindikata u Beogradu rekao da je rad na tom zakonu vrlo složen, jer treba uskladiti različite interese države, poslodavaca, sindikata i Evropske unije.

Kako je naglasio, neophodno je da taj zakon bude u interesu radnika, jer u suprotnom neće postići zadovoljavajuće rezultate i dodao da u Srbiji ima zvanično 750.000 nezaposlenih i još toliko po nezvaničnim podacima i da se mora naći način za njihovo zapošljavanje.

Krkobabić je najavio da će od saradnika i radne grupe tražiti da pažljivo razmotre sve predloge sa današnjeg skupa.

Državni sekretar u Ministarstvu rada Zoran Martinović izjavio je da je došlo vreme za reformu zakonodavstva i da je nabolje da se to uradi sada, kada postoji "pozitivna energija" socijalnih partnera.

On je kazao da je potrebno izmeniti delove koji su neprecizni I usaglasiti zakon za evropskim zakonodavstvom.

"Smatramo da izmene i dopune mogu uticati na stvaranje bolje investicione klime i povećanje zapošljavanja", rekao je on i dodao da će se raditi na tome da se ove godine izmene oni delovi zakona oko kojih postoji sagasnost.

Cilj je, kako navodi da se dođe do ravnoteže u interesima poslodavaca i sindikata i da država pomogne u postizanju kompromisa.

(old_image)

Kako je dodao Martinović, odredba da se otpremnine isplaćuju samo za godine staža kod poslednjeg poslodavca, otklonila bi bojazan polodavaca koji bi tada više zapošljavali.

Predsednik SSSS-a Ljubisav Orbović izjavio je da za sada nema zvaničnog dokumenta o tome šta bi se to menjalo u Zakonu o radu i da je suštinsko pitanje šta se dobija tim izmenama.

"Pitanje je da li dobijamo nova radna mesta, veću zaštitu radnika ili samo veći profit poslodavaca",
naveo je Orbović.

Udruženja poslodavaca Srbije "Poslodavac" navelo je da je dobro što postoji politička volja i saglasnost socijalnih partnera da se ide u pravcu izmene Zakona o radu.

"Novi Zakon o radu treba da definiše i prava poslodavaca i utvrdi fleksibilnije oblike zapošljavanja, koji bi doveli do povećanja nivoa konkurentnosti i produktivnosti radne snage. Paralelno treba da dođe do izmene poreskih rešenja, odnosno smanjena poreza i doprinosa na zarade"
, navode u tom udruženju.

(Izvor: B92)

Pogledajte još