fbpx

Nova novčanica od 20 dinara

Narodna banka Srbije najavila je da će danas pustiti u opticaj novčanicu apoena od 20 dinara, koja će biti paralelno u opticaju sa novčanicom istog apoena izdanja Narodne banke Jugoslavije iz 2000. godine, sa istom slikom na licu i izmenjenim naličjem sa figurom Petra Petrovića Njegoša. 
NBS će od 18. jula do 31. decembra postepeno povlačiti iz opticaja novčanice apoena od 10, 20 i 1.000 dinara, sa oznakom Narodna banka Jugoslavije i kovani novac sa oznakama „1 novi dinar“ i „Narodna banka Jugoslavije“, koje će posle 1. januara 2007. godine prestati da budu zakonsko sredstvo plaćanja.
Kako je objašnjeno u saopštenju centralne banke, novčanica od 20 dinara, izdanja NBS, zadržava u osnovi isto likovno rešenje kao i prethodna, tako da je na licu novčanice prikazan portret Petra Petrovića Njegoša, dok je na naličju, umesto skulpture iz mauzoleja na Lovćenu, prikazana Njegoševa figura. Osim izmenjene godine izdanja (2006), razlike se odnose i na izmenjen natpis koji sada, umesto emitenta Narodne banke Jugoslavije, glasi „Narodna banka Srbije“, a umesto grba SR Jugoslavije, novčanica u izdanju NBS na naličju ima grb Republike Srbije. Na novčanici je potpis guvernera NBS Radovana Jelašića.
Novčanica od 20 dinara pušta se u opticaj radi zadovoljavanja potreba gotovinskog platnog prometa i zamene pohabanih i oštećenih novčanica tog apoena, koje će biti povlačene iz opticaja od 18. jula do 31. decembra. Te novčanice i kovani novac će do kraja godine ostati zakonsko sredstvo plaćanja, sa kojim će moći da se obavljaju sva gotovinska plaćanja. To znači da će u periodu njihovog postepenog povlačenja banke, ovlašćeni menjači, trgovci i drugi pružaoci usluga od fizičkih i pravnih lica primati uplate novčanicama apoena od 10, 20, i 1.000 dinara sa oznakom „Narodna banka Jugoslavije“, kao i kovanim novcem sa oznakama „1 novi dinar“ i „Narodna banka Jugoslavije“. Međutim, tokom perioda postepenog povlačenja filijale NBS, banke i ovlašćeni menjači neće puštati u platni promet ove novčanice.
Nakon 1. januara 2007. godine, od kada više neće moći da se vrše plaćanja novčanicama apoena 10, 20 i 1.000 dinara i kovanim novcem apoena od 1 novog dinara sa oznakom NBJ, građani će moći takve novčanice da zamene za važeći opticajni novac u svim bankama i filijalama NBS do 31. decembra naredne godine. Posle tog roka zamena ovih apoena biće moguća do 31. decembra 2012. godine, ali samo u sedištu NBS − Direkciji za poslove trezora. NBS je posebno istakla da se novčanice istih apoena od 10, 20 i 1.000 dinara sa oznakom „Narodna banka Srbije“ ne povlače iz opticaja i da ostaju zakonsko sredstvo plaćanja. Iz opticaja se ne povlači ni kovani novac apoena od 1 dinara, dakle onaj na kojem nema oznake „1 novi dinar“, a koji će, takođe, ostati zakonsko sredstvo plaćanja, navedeno je u saopštenju. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.