Vlada Vojvodine objavila tekst Deklaracije: SNS i DSS se pridružuju protestu u NS

O Predlogu deklaracije trebalo je da se raspravlja juče u Skupštini Vojvodine, ali je sednicu otkazao predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor.

Pojedina udruženja koja se protive usvajanju deklaracije su za sutra najavila protest u Novom Sadu, a skupu će se pridružiti Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije.

U "Predlogu deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne pokrajine Vojvodine" konstatuje se povreda prava i nadležnosti pokrajinskih organa, a od republičkih vlasti se traži poštovanje prava i obaveza prema Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

"Autonomija Vojvodine je istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom Vojvodina je u sastavu Srbije. U tom duhu, autonomija Vojvodine je i Ustavom Srbije uređeno i obezbeđeno pravo na različitost, pri čemu se podrazumeva decentralizacija vlasti, podela nadležnosti i samostalno uređivanje određenih poslova od interesa za građane pokrajine"
, piše u Predlogu deklaracije.

Tekst "Predloga deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne Pokrajine Vojvodine"

"Demokratsko društvo mora da uvažava specifičnosti istorijskog, nacionalnog, kulturnog, religijskog i političkog pluralizma. U njemu je prirodno prisutna autonomija kroz koju se bez ugrožavanja prava drugih poštuju osećanja osobene pripadnosti svom narodu, ali i regionalnoj celini.

Polazeći od toga, autonomija Vojvodine je istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom Vojvodina je u sastavu Srbije. U tom duhu, autonomija Vojvodine je i Ustavom Republike Srbije uredjeno i obezbeđeno pravo na različitost, pri čemu se podrazumeva decentralizacija vlasti, podela nadležnosti i samostalno uredjivanje odredjenih poslova od interesa za građane pokrajine.

Ustav Republike Srbije utvrdjuje da raspodela nadležnosti između centralne vlasti i autonomnih pokrajina počiva na principu subsidijarnosti, i da se poštovanje načela vladavine prava, vršenjem izvornih i prenetih nadležnosti temelji na principima harmonizacije, pravičnosti i solidarnosti.

Nesporno je da se elementi prava, obaveze i odgovornosti bliže određuju zakonima i uredbama koje se donose na nivou Republike Srbije, kao i Statutom Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poštovanje navedenih načela i ustavnih i zakonskih rešenja, imperativ je pravne države i demokratske prakse i osnova je stabilnosti i normalnog funkcionisanja svake savremene i odgovorne države.

Činjenica je da je u dosadašn joj političkoj praksi bilo perioda kada značajnije nisu poštovani ovi nesporni principi. Očekivalo bi se da razvoj demokratskog društva i njegovo približavanje opštim civilizacijskim i evropskim vrednostima smanjuje obim ovakvih pojava.

Nažalost, svedoci smo činjenice da u poslednje vreme dolazi do narušavanja ukupnog ambijenta koji, ne samo da ne doprinosi razvoju pravnog sistema i uspostavljanja poverenja između organa Autonomne Pokrajine Vojvodine i centralne vlasti, nego i najdirektnije utiče na interese građana Vojvodine, ostvarivanje njihovih prava i garanciju sigurnosti. Posebno je osetljivo pitanje vezano za narušavanje ranije stečenih prava, a što je nezabeleženo u modernoj evropskoj praksi.

Nesporazumi su krenuli uzlaznom linijom krajem 2012. godine, a bili su vezani za uređivanje pitanja finansiranja Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Čak ni ustavna garancija iz čl. 184. stav 4. Ustava Republike Srbije prema kojoj budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7 odsto u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine od budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda, nije mnogo pomogla, uprkos svojoj jasnoći i preciznosti.

Sporenje je kulminiralo prilikom donošenja Izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, što je dovelo do:

- podnošenja Predloga Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, i

- utvrđivanja Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu koji je Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine uputila Narodnoj skupštini, budući da je izmenama Zakona smanjen okvir na osnovu koga se opredeljuje minimum finansijskih sredstava za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu garantovan Ustavom.

Ustavni sud, pored nesporne urgentnosti ovog problema, još nije ni nagovestio svoje odgovarajuće aktivnosti i utvrđivanje svoga stava.

Sa druge strane, Republička Vlada, bez konsultacija sa pokrajinskim organima, počela je na neustavan način da raspolaže pokrajinskom imovinom. Tako je Uredbom, primera radi, značajna imovina čiji je gruntovni vlasnik Pokrajina, bez bilo kakve saglasnosti, protivzakonito ustupljena gradu Novom Sadu.

Ignorisan je u potpunosti zahtev Pokrajinske Vlade da se, u skladu sa nespornim nadležnostima prema Zakonu o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, predstavnicima Pokrajine obezbedi odgovarajuće učešće u vlasništvu i upravljačkoj strukturi JP "Novosadski sajam".

Istovremeno, masovno se vrše smene rukovodećih ljudi i članova upravnih odbora u značajnim državnim institucijama pre isteka mandata, bez zakonske osnove i bilo kakvog obrazloženja. Imenuju se stranački podobni kadrovi uz nepoštovanje mišljenja pokrajinske i lokalne administracije, eksperata odgovarajućih struka i sindikalnih organizacija.

Uzurpirano je pravo o postavljanju v.d. direktora Pokrajinskog fonda za zdravstvo i socijalnu politiku, suprotno od ranije podnete inicijative, zasnovane na zakonu, na šta ima nesporno pravo Autonomna Pokrajina Vojvodina. Naime, Upravni odbor Repupličkog fonda prekršio je Zakon o zdravstvenom osiguranju kojim je eksplicitno propisano da se direktor Pokrajinskog fonda, po sprovedenom javnom konkursu, imenuje na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine. Ovim se suspenduje mogućnost građana Vojvodine da na transparentan način imaju uvid u raspodelu i plasman sredstava ovoga fonda.

Polazeći od svoje odgovornosti kao najvišeg organa i nosioca normativne vlasti u AP Vojvodini (u skladu sa članom 33. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine), Skupština AP Vojvodine, donosi "DEKLARACIJU O ZAŠTITI USTAVNIH I ZAKONSKIH PRAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, u kojoj se:

- konstantuje pojava višestruke povrede Ustavnih principa i zakonskih regulativa u odnosu na prava i nadležnosti organa i institucija u AP Vojvodini

- pozivaju republički organi i institucije da zajedno sa pokrajinskom administracijom i predstavnicima lokalnih samouprava, uz jačanje međusobne saradnje, unaprede nivo poštovanja propisanih procedura, kao i nespornih prava i obaveza.

Ova Deklaracija će biti objavljena u "Službenom listu AP Vojvodine"
(Vlada Vojvodine)

Izvor: Beta

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.