fbpx

NIS izdaje 33 benzinske pumpe

Upravni odbor NIS-a doneo je odluku o davanju u franšizing 33 benzinske stanice Naftne industrije Srbije, a krajnji rok za podnošenje ponuda je 22. avgust 2006. godine. Najveći broj pumpi nalazi se u Beogradu (sedam) dok se ostale uglavnom nalaze na opštinama u blizini glavnog grada, kao i po Vojvodini. Stanice se daju u zakup u viđenom stanju i sa svom opremom, a ponuđači su obavezni da daju ponude u dve varijante.
Prva je varijanta sa preuzimanjem zaposlenih a druga je varijanta bez preuzimanja zaposlenih. Ukoliko se odluči za preuzimanje zaposlenih, zakupac će biti u obavezi da potpiše ugovor o radu od najkraće godinu dana sa svim zaposlenima na zakupljenoj pumpi. Pravo učešća imaju samo lica koja su registrovana, imaju dozvole za obavljanje delatnosti i koja ispunjavaju druge uslove iz konkursne dokumentacije. Ponuda može da se odnosi na jednu ili više pumpi, a podnosilac je dužan da za konkursnu dokumentaciju uplati deset hiljada dinara.
U postupku izbora biće primenjen kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, što znači da ponuđeni iznos mesečne naknade nosi 95 bodova, dok broj benzinskih stanica u vlasništvu ili pod zakupom dužim od jedne godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nosi pet bodova. Potencijalnim rentijerima biće omogućeno da pumpe razgledaju do 8. avgusta 2006. godine, a ponude će biti otvorene sat vremena nakon isteka roka za podnošenje, 22. avgusta. NIS je i ranije donosio sličnu odluku za rentiranje nekoliko pumpi, ali je interesovanje bilo slabo. Zanimljivo je da je kompanija zadržala pravo da ne izvrši izbor za neke ili za sve benzinske pumpe po ovom javnom oglasu. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.