Igre bez granica (VIDEO)

Igre bez granica televizijski je spektakl u organizaciji Europske radiodifuzne unije (EBU) koji se održavao se od 1965. do 2000. godine, sa pauzom od1983. do 1987. godine.

Samo takmičenje se svodilo na takmičenje nekoliko predstavnika članica EBU-a u ispunjavanju šaljivih zadataka u različitim igrama, a sami zadaci nisu bili na nivou dečijih igara.

Sama ideja je potekla od Degola koji je želeo da razvije prijateljstvo između pripadnika nemačke i francuske omladine. Takmičenje je ubrzo dobilo širi karakter.

U sećanju mi je ostalo da je Malta bila jaka i veoma uspešna. Iako sećanja na rezultate blede, sećanja na same igre su i dalje jaka.

Pogledajte još