Impotencija: Stalan strah od neuspeha

Subjektivni osećaj manje vrednosti skopčan sa seksualnom nemoći istinski može da uznemiri svakog muškarca i proširi se na druga polja delovanja, zbog čega porazi postaju apsolutna neminovnost.

Zašto se to događa, objašnjava psihijatar seksolog dr Dušica Marković Žigić iz Klinike za psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović“:

- Muškarci svoju seksualnu moć izjednačavaju sa muškošću, iako muškost odražava mnogo više. Seksualna moć podrazumeva najčešće erektilnu moć, koja omogućava uspostavljanje i održavanje dovoljno erekcije za kvalitetan seksualni čin. Muškarac može biti muževan, a impotentan zbog brojnih razloga. Uzroci mogu biti organske prirode, kada se polna nemoć ispoljava zbog sklerotičnih promena na krvnim sudovima, pojedinih neuroloških bolesti (multipla skleroza), dijabetesa, različitih intervencija (operacija aorte, prostate, tumora u karličnom delu i na samom polnom organu). Uzrok mogu biti i razni lekovi (antihipertenzivi, psihofarmaci...), ali i mentalni poremećaji poput depresije, koja sama po sebi smanjuje polni nagon. Čak i više, nego kada se uzimaju antidepresivi.

UZDRŽAVANJE
Partnerska terapija u početku može da podrazumeva uzdržavanje od seksa. Ali se njima istovremeno daju uputstva kako da se ponašaju za vreme erotske bliskosti. Znači, treba da se upražnjava erotska bliskost bez seksualnog čina.

Na impotenciju mogu da utiču i sekundarni uzroci. Na prvom mestu loši partnerski odnosi praćeni udaljavanjem, odbojnošću, neprijateljstvom, pa i agresijom. Ali i razvod, smrt partnera, strah od posledica bolesti, kao što je infarkt, problemi na poslu...

Nekada je uzrok polne nemoći psihogene prirode, gde se posle dva do tri neuspeha javlja strah od seksualnog nastupa, a uplašenost i zabrinutost dodatno ometa uspostavljanje erekcije.

Jer, umesto da se usredsredi na telesno privlačne detalje žene, muškarac je usred sređen na sopstveni strah od neuspeha, koji na kraju i dolazi. Razloge ovoj pojavi treba tražiti nekada i u ranom detinjstvu, gde su mogli biti ispoljeni različiti vidovi zlostavljanja.

Fiziološki procesi koji nastaju sa godinama, takođe mogu biti razlog impotencije. Posle 55. godine polni odgovor se menja, pa erekcija ne mora da bude pouzdana kao ranije. Polni nagon je i odlika opšte životne energije, odnosno odraz jačeg životnog motiva. Muškarci su polno fiziološki najjači oko dvadesetih godina, a nakon toga nagon polako opada. Kod 30 odsto muškaraca već posle 40, a naročito posle 50. godine opada nivo testosterona, polnog hormona, koji je važan za polni nagon i muškarca i žene. U takvim situacijama, želja i svest za polnim kontaktom postoje, ali je muškarac nemoćan da erekciju i postigne.

- Zavisno od slučaja do slučaja impotencija može da se leči lekovima, operacijom, a kod psihogenih uzroka primenjuje se psihoterapija - kaže dr Dušica Marković Žigić.
- U Savetovalište za seksualne disfunkcije i poremećaje rodnog identiteta, koje je u našoj ustanovi, može da dođe svako ko ima ovu vrstu problema.

(Izvor: Novosti, B92 )

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.