Banke u Srbiji u 2012. imale dobitak od 8,4 milijarde dinara

Pozitivno su poslovale 22 banke, 10 je imalo gubitke, dok je ukupan nivo poslovne aktivnosti bankarskog sektora, meren ukupnim prihodima i rashodima bio približan onom iz 2011. godine – rekla je na konferenciji za novinare registrator u Registru finansijskih izveštaja i boniteta Ružica Stamenković.

Ona je navela da je od 32 banke 10 poslovalo sa gubitkom, kao i da su banke prošle godine smanjile broj zaposlenih za 1.905 radnika.

Najveći gubitak, od 14,4 milijarde dinara imala je Razvojna banka Vojvodine, NLB banka je imala gubitak od četiri milijarde dinara, Alfa banka je zabeležila gubitak od 2,9 milijardi dinara, Vojvođanska banka je imala 1,9 milijardi dinara gubitka, a Pireus banka 1,3 milijarde dinara.

Izvor: Beta