Cena akcije - 29.403 dinara

Grčka "Piraeus banka" je postala stopostotni vlasnik bivše "Atlas banke", koja je do ovog jula poslovala na srpskom tržištu pod nazivom "Piraeus Atlas banka". Naime, "Piraeus banka" je otkupila preostalih 11,77 odsto akcija koje su bile vlasništvo manjinskih akcionara, za 582 miliona dinara, plaćajući jednu akciju 29.403 dinara. 
Time je, shodno ranije potpisanom ugovoru između vlasnika, odnosno akcionara "Atlas banke" i "Piraeus banke", potpuno realizovan kupoprodajni ugovor između, sada već bivših akcionara (doskorašnje "Atlas banke") i "Piraeus banke". Celokupna transakcija kupovine preostalih akcija od manjinskih akcionara je obavljena putem berzanskog trgovanja. Inače, "Piraeus banka" prvobitno je ponudom za preuzimanje, vanberzanski, u maju prošle godine postala većinski vlasnik ondašnje "Atlas banke", kada je preuzela 80 odsto akcija srpske "Atlas banke", koja je poslovala u sastavu "Atlas grupe". Još tada su bile naglašene pretenzije za vlasništvom nad celokupnom bankom u Srbiji. Najpre se krenulo u kapitalno jačanje, pa je u oktobru 2005. godine izvršena i dokapitalizacija banke. Po tom osnovu vlasnički udeo "Piraeus banke" povećao se za 8,23 odsto, odnosno dostigao je 88,23 odsto ukupnog akcijskog kapitala. Nakon kupovine preostalog dela akcija, "Piraeus banka" je sada vlasnik svih 100 odsto akcija "Atlas banke". Neposredno pre otkupa preostalog dela akcija, "Piraeus bankarska grupa" (Piraeus Bank Grupa) je donela odluku o promeni naziva banke u "Piraeus banka". Ova odluka se odnosi na sve banke u regionu koje pripadaju ovoj bankarskoj grupi, tako da sve banke u sastavu "Piraeus grupacije" posluju pod tim imenom. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.