Železnice Srbije prodaju vozila i mašine

Prijave treba poslati Železnicama Srbije najkasnije do 22. maja u 10 časova, a istog dana biće održana i javna licitacija.

Prodaju se rashodovana putnička i teretna vozila i gradevinske mašine. Ponudjači će moći da licitiraju za svaku partiju vozila i gradjevinskih mašina posebno ili u celosti.
Pravo na zaključivanje ugovora o kupoprodaji stiče onaj učesnik licitacije koji ponudi najveću cenu za svaku partiju posebno ili u celosti. Razgledanje voznih sredstava i gradjevinskih mašina zainteresovani mogu obaviti od 7. do 17. maja, u periodu od devet do 14 časova.

Izvor: b92