Zaštitnik građana: Deo medija ugrožava borbu protiv korupcije

Janković je naveo da je činjenica da su mediji tabloidizirani i da u pojedine medije cure osetljive informacije iz državnih organa naglašavajući istovremeno da je među najštetnijim trendovima u građanskim pravima snižavanje slobode medija.

"Javno mnjenje je prvi put počelo da veruje da korupcija gubi oslonac na najvišim mestima u državnoj moći. Međutim, istovremeno deo medija video je priliku da svakodnevna kršenja pretpostavke nevinosti uvede u naš javni diskurs, da borbu protiv korupcije iskoristi i za seriju ličnih diskreditacija sa jasnim političkim implikacijama", rekao je Janković na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije na kojoj je predstavio godišnji izveštaj za 2012. godinu.

Janković je ocenio da najveći problem predstavlja činjenica da su podaci iz istrage koji bi morali biti tajni redovno u medijima u Srbiji.

On je naveo da se one informacije iz istrage koje su dostupne samo tužilaštvu i policiji pojavljuju u medijima i da su tačne i parcijalne, ali da oslikavaju stvarnu sadržinu zvaničnih dokumenata.

"To je ogromna zloupotreba na koju niko ne reaguje. Ne znam da je bilo ko u policiji vodio ozbiljnu istragu o dokumentima koja su puštena. To bitno ugrožava i borbu protiv korupcije, njenu objektivnost i sveobuhvatnost i niz drugih ljudskih prava", kazao je Janković.

Govoreći o medijima, Janković je naveo da je činjenica da su mediji tabloidizirani, da cure osetljive informacije iz državnih organa u pojedine medije, da se krši pretpostavka nevinosti i stvara hajkačka atmosfera, da se manipuliše naslovima, da se porodični život izlaže javnosti na nedostojan i ponižavajući način, da postoji prikrivena politička manipulacija i politička diskreditacija kao cilj.

"Moje uverenje je da je to bitno snizilo kvalitet medijske slike", kazao je Janković.

(Izvor: Euractiv)

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.