U državne fotelje bez konkursa

Raspisivanje konkursa predviđeno je Zakonom o državnim službenicima.

Prema odgovorima koje je list Danas dobio od ministarstava, osim resora građevinarstva i MUP, gde su, kako pišu, naišli na ćutanje, za prvih osam meseci rada Vlade postavljen je bez konkursa čak 81 državni službenik na višim položajima.

Po osam službenika na položajima bez konkursa zaposleno je u ministarstvima zdravlja i poljoprivrede, a po sedam u resorima finansija, prosvete i saobraćaja. Na isti način ministarstva trgovine i telekomunikacija, pravde, odbrane, energetike i spoljnih poslova primila su po šest službenika, u ministarstvima kulture, regionalnog razvoja i rada po četiri, a u Ministarstvu prirodnih resursa i rudarstva dvoje.

Samo u Ministarstvu omladine i sporta, koje vodi Alisa Marić, nije bilo novih postavljenja, a aktuelni pomoćnici ministra i sekretar su dobili posao posle konkursa, u skladu sa Zakonom.

U odgovorima koje je Danas dobio putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, ministarstva ovakve postupke prilikom imenovanja službenika pravdaju upravo Zakonom o državnim službenicima. Naime, oni navode da je Zakonom propisano da „ako postavljenom ili imenovanom licu prestane dužnost pre postavljenja državnog službenika na položaj, novo postavljenje ili imenovanje sprovešće se prema propisima koji su važili na dan postavljenja ili imenovanja lica kome je dužnost prestala“.

U Ministarstvu pravde je listu Danas rečeno da je u toku konkursna procedura za popunu pet položaja, a u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija za sva mesta.

"U skladu sa Zakonom o državnim službenicima, ministar je pokrenuo postupak za popunjavanje položaja putem javnog konkursa, za sva gore navedena radna mesta razvrstana u položaje na koja su državni službenici postavljeni bez konkursa, kao i da su postupci u toku“, navode u ministarstvu na čijem je čelu Rasim Ljajić.

Osim pomoćnika ministara i sekretara, bez konkursa su u pojedinim sektorima postavljeni službenici i na neke druge položaje. Tako su u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija postavljeni direktor i pomoćnik direktora Uprave za digitalnu agendu, a u Ministarstvu rada direktor i pomoćnik direktora Inspektorata za rad.

U sektoru zdravlja bez konkursa je primljen i pomoćnik direktora Uprave za biomedicinu, u sektoru odbrane generalni inspektor, dok je u Ministarstvu poljoprivrede postavljeno pet direktora uprava i jedan pomoćnik direktora organa u sastavu.

Uvidom Danasa u biografije službenika koji su napredovali u karijeri bez konkursne procedure može se uočiti da su ipak svi visokoobrazovani, sa adekvatnim iskustvom, a da je većina u državnoj upravi još od ranije. Međutim, u ministarstvima pravde i poljoprivrede ovaj list nije uspeo da dobije imena ljudi na položaju koji su došli bez konkursa, kao ni njihove biografije. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da „ne raspolažu“ biografijama i napominju da „pomoćnike ministara postavlja, imenuje i razrešava Vlada Srbije“, navodi Danas.

„Da bi se određena informacija smatrala informacijom od javnog značaja, potrebno je da, pored toga što je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti i što javnost ima opravdan interes da zna, bude sadržana u određenom dokumentu i u posedu organa javne vlasti kada tražilac zatraži pristup“, odgovoreno je u Ministarstvu pravde na zahtev da se ovom listu dostave biografije.

U ministarstvima građevinarstva i unutrašnjih poslova, na Danasov zahtev za pristup informacijama od javnog značaja o broju službenika na položajima primljenim bez konkursa i njihovim biografijama, odgovorili su da traženi podaci postoje na njihovim internet sajtovima.

Pošto su na sajtovima objavljene biografije pomoćnika ministara, ali ne znajući ko je od njih zaposlen bez konkursa, novinar Danasa je podneo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Izvor: B92, Danas

Pogledajte još