PAUŠALNE DIJAGNOZE UKUĆANA: Istina o Avinoj "bolesti"

Sinoć je prilikom izlaska iz kuće Velikog brata Maja Nikolić izjavila da Ava boluje od ADHD (Attention deficit-hyperactivity disorder) i da jeto utvrdio Slavko Labović, kao stručno lice.

Istine radi, Slavko jeste završio dve i po godine studija medicine i stekao zvanje medicinskog tehničara u psihijatriji, ali za nekoga sa tako skromnim zvanjem ovo je prilično smela izjava. U međuvremenu, dokazalo se i da je pogrešna.

ADHD je skraćeni naziv za ponašanje koje je karakteristično po “poremećaju pažnje i hiperaktivnosti”. Odnosi se na niz raznih simptoma koji najčešće obuhvataju smetnje pažnje praćene nemirom i impulsivnošću. ADHD se vezuje isključivo za dečji uzrast a kasnije se prelazi u drugu vrstu poremećaja ili se stavlja pod kontrolu.

Kod Ave je smena euforije i melanholije očigledna ali teško da se može govoriti o “poremećaju pažnje i nemogućnosti koncentracije”.

O tome koliko je neumesno davati paušalne dijagnoze izlišno je i komentarisati.

M.N