145 godina od rođenja Mike Alasa

Petrović je završio Veliku školu, beogradski Licej kao izraziti talenat za matematiku, a potom 1889. godine odlazi na studije u Francusku gde je među najboljim studentima poznate škole Ekole normal.

Doktorirao je godinu dana pre roka sa disertacijom “O nulama i beskonačnostima integrala algebarskih diferencijalnih jednačina” kojom je izazvao veliku pažnju naučne javnosti.

Po povratku u Beograd 1894. godine postavljen je za redovnog profesora Velike škole koja je 1905. prerasla u Univerzitet. Već 1897. godine imao je dvadesetak naučnih radova iz matematike i izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka.

Poznat kao matematičar širom Evrope, Petrović je bio počasni doktor na akademijama Bukurešta, Praga, Varšave, Krakova, prezentovao je svoje radove na međunarodnim naučnim skupovima.

Kao strastveni putnik obišao je sve evropske zemlje, severni i južni pol, pisao je putopise, napisao je “Roman jegulje”, knjigu “đerdapski ribolovi u prošlosti i sadašnjosti”.

Nadimak Mika Alas dobio je zbog ljubavi prema ribarstvu kojim se bavio posvećeno i znalački. Matematičar i ribar, Mika Alas se pođednako družio sa ribarima Savamale i intelektualcima, bio je jedna od najpopularnijih ličnosti starog Beograda.

(Izvor: B92 )