Sunčanje snižava krvi pritisak

O učinku i posledicama sunčanja je u medicinskim krugovima su poslednjih godina vladala oprečna mišljenja, a naučnici iz Edinburga su nakon istraživanja naglasili da je korist od sunčanja neuporedivo veća od rizika koje ono sa sobom nosi.

Iako su potpuno sigurni u ovu svoju tvrdnju ipak su naglasili da će naredna ispitivanja pokazati da li bi trebalo revidirati dosadašnje mišljenje i savete koji sugerišu da preterana izloženost suncu izaziva rak kože.

Ovo je naročito važno zbog toga što bolesti srca u Engleskoj prouzrokuju 80 puta više smrti nego rak kože, naglašava se u istraživanju.

Otkriveno je da sunčanje pomaže proizvodnju azotnog oksida koji snižava krvni pritisak, a čija produkcija je potpuno odvojena od generisanja vitamina D koje telo takođe proizvodi prilikom izlaganja suncu, a koji se ne može kompenzovati uzimanjem suplemenata.

Ovo otkriće je novost, jer se do sada smatralo da se sunčanjem proizvodi samo vitamin D i da je to jedina zdravstvena korist, ali su naučnici i dermatolozi prateći grupu od 24 dobrovoljca pod UV lampama otkrili da se sunčanjem proizvode i supstance koje snižavaju krvni pritisak.

U eksperimentu su dobrovoljci tokom prvog tretmana bili izloženi UV zracima i vreline lampi, a tokom druge sesije UV zraci su bili blokirani tako da je jedino toplina dopirala do njihove kože.

Rezultati eksperimenta su pokazali da je krvni pritisak kod učesnika značajno opao jedan sat posle izlaganja UV zracima, ali da nije bilo nikakvog efekta nakon blokiranja UV zraka i tretmana isključivo toplotom.

To je naučnicima sugerisalo da zapravo UV zraci donose zdravstvenu korist, a tokom tretmana nivoi D vitamima kod svih učesnika su ostali potpuno nepromenjeni.

Ričard Veler, dermatolog sa Univeziteta u Edinburgu je na osnovu ovih rezultata izrazio mišljenje da je korist od sunčanja za srce mnogo veća od rizika za dobijanje raka kože.

"Osim što smo došli do ovog otkrića koje je izuzetno korisno, eksperiment takođe objašnjava zbog čega suplementi vitamina D sami ne mogu da nadomeste nedostatak sunčeve svetlosti koja je neophodna za proizvodnju vitamina", rekao je Veler.

"Sada planiramo da istražimo relativne rizike za srčane bolesti i rak kože kod ljudi koji su bili izlagani različitim količinama sunčeve svetlosti, što bi moglo da nam pomogne da možda napravimo i neke terapijske metode u budućnosti" zaključio je Ričard Veler.

Izvor: B92

Pogledajte još