Kancelarija za dijasporu: Namestili konkurs za šefove i savetnike

Naime, ova institucija je raspisala poziv za prijavljivanje dan uoči prvomajskih i uskršnjih praznika, a rok za podnošenje više nego obimne dokumentacije bio je 8. maj. Imajući u vidu to da je 7. maj bio prvi radni dan posle 30. aprila, kada je konkurs raspisan, kandidati za poslove šefova i viših savetnika u Kancelariji za dijasporu imali su 48 sati da prikupe neophodnu dokumentaciju iz opštine, PIO fonda, sa fakulteta...

Javilo se samo šest kandidata
Zanimljivo je da, dok se na većinu konkursa za posao u Srbiji javi i po više stotina ljudi, u ovom slučaju bilo ih je svega šestoro!? - Interesantno je i to što je konkurs objavljen baš 1. maja. Znalo se već mesecima unazad da se on priprema, a pričalo se i da poznati ljudi koji će doći na ta radna mesta - navodi izvor “Alo!” blizak Kancelariji za dijasporu.

Interesantno je i to što su prijave mogle da se predaju tek od 1. maja (!?), jer je konkurs objavljen u Službenom glasniku 30. aprila, a u tekstu konkursa piše da je “rok za podnošenje prijava 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku”.

Prema podacima Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije, konkurs je raspisan za mesto šefa odseka za projekte i saradnju sa fondovima i drugim finansijskim institucijama, samostalnog savetnika za programsko planiranje i izveštavanje, referenta za kancelarijske i statističko-evidencione poslove, rukovodioca Grupe za koordinaciju i unapređenje obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu i šefa Odseka za opšte poslove.

- Redovno pratim konkurse i kada sam na sajtu Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije video da traže stručnjake koji su završili moj fakultet i da imam sve potrebne kvalifikacije, bio sam van sebe od sreće. Međutim, posle par minuta sam shvatio da je apliciranje za ovaj posao bukvalno nemoguća misija, jer sam imao samo dva radna dana da pribavim svu dokumentaciju.
Tražili su da im se dostavi prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, original i overena kopija uverenja o državljanstvu, original ili overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, overena fotokopija radne knjižice, original ili fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) - kaže za “Alo!” jedan od nesuđenih kandidata za posao u Kancelariji za dijasporu.

Iz Kancelarije juče nije bilo odgovora na naša pitanja vezana za slučaj nameštanja konkursa za popunjavanje izvršnih mesta u ovoj instituciji.

Kruna ovog sumnjivog konkursa svakako je aplikacija za mesto samostalnog savetnika Grupe za koordinaciju i unapređenje obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu u Sektoru za unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje. Naime, uslov da bi se konkurisalo na ovo mesto bila je diploma Prirodno-matematičkog fakulteta.
“Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru naučnog polja prirodno-matematičkih nauka na studijama drugog stepena...”

Izvor: Alo!

Pogledajte još