Stefanović: Sve zemlje regiona da budu u EU

Stefanović je u Skupštini Srbije, na sastanku potpredsednika parlamenata zemalja Dejtonskog sporazuma na temu “Nordijski model saradnje i mogućnosti primene, razmatranje izveštaja i preporuka Igmanske inicijative”, kazao da postoji potreba da zemlje Zapadnog Balkana više sarađuju kako bi mogle da reše svoje probleme.

“Ta saradnja treba prevashodno da se odvija zbog građana”, rekao je Stefanović. Prema njegovim rečima, zemlje Zapadnog Balkana, osim zajedničke prošlosti, spaja i zajednički interes.

On je dodao da bi bilo dobro da zemlje Zapadnog Balkana sarađuju po principu nordijskih zemalja, koje su pokazale da i pored ranijih sukoba i konflikata, mogu da saradjuju na svim nivoima.

“Slično Balkanu nordijske zemlje su imale svoje konflikte. Međutim, one pokazuju da je osnov saradnje poštovanje različitosti. Za saradnju mora da postoji politička volja”, rekao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, saradnja između nordijskih zemalaj je toliko jaka bez obzira na to što nisu sve članice EU i NATO. Regionalna saradnja, kako je dodao, omogućava da se otklone brojne barijere, poput, trgovinske.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Andriano Martinis kazao je da je cilj regionalne saradnje da se ostvare očekivanja stanovništa i zajednički interes država regiona.

“Udruženim naporima na medjunarodnom nivou pozicija tih država je jača nego kad one nastupaju samostalno”
, kazao je Martinis i dodao da nordijski svet može da posluži kao primer saradnje za zemlje Zapadnog Balkana.

“Pristupanje EU može da pomogne da se učvrsti demokratija i vladavina prava. Međutim, pristupanje EU nije magično rešenje”, kazao je Martinis.

Ambasador Švedske u Srbiji Krister Asp poručio je da mu je veoma drago što nordijske zemlje mogu nekome da posluže kao primer saradnje zemalja u regionu i dodao da je saradnja tih zemalja možda primer najbolje na svetu.

“Pet nordijskih zemlaja i Island tokom protekle decenije ostvarile su blisku saradnju. Danas je jedina vrsta sukoba na možda fudbalskom ili hokejaškom terenu”,ukazao je Asp.

On je dodao da je ta saradnja počela davne 1962. godine i istakao da zajedničkim stavovima imaju jači uticaj nego kada deluju pojedinačno.

Izvor: B92