U bolnici u Leskovcu oko 30 ljudi inficirano posle operacija

Direktor bolnice Zoran Ćeranić rekao je da su sve te slučajeve kontrolisali zdravstveni inspektori i da interna Komisija za unutarbolničke infekcije na svakoj sednici raspravlja o merama za suzbijanje ove infekcije, koja može da ima i smrtni ishod.

Ne znamo šta je uzrok, jedino što je zajedničko svim pacijentima je to da su bili lečeni i antibioticima posle operacija“, naveo je Ćeranić.

On je dodao da su znatno poboljšani higijenski uslovi, ali da se takvi slučajevi i danas javljaju.

To nije alarmantno, ali je zabrinjavajuće, ocenio je direktor.

Ćeranić je kazao se simptome koje izaziva ova bakterija javljali uglavnom kod starijih operisanih pacijenata, ali i kod mlađih.

Ponekad se infekcija u vidu jakih, iscrpljujućih proliva, javi dok je pacijent još u bolnici, a ponekad po otpuštanju. U nekim slučajevima su prolivi toliko jaki da dolazi do povremenog zastoja rada buburega“, rekao je on.

Beta