Građani Srbije se najviše žale na kvalitet obuće

Izražavajući žaljenje što odavno nije bilo sistematske kontrole odeće i obuće, Nikolić u izjavi za Tanjug ocenjuje da je reč o sistematskoj nebrizi države.

To je sistematska nebriga države, jer ne postoje standardi u našoj zemlji kojima bi se ispitao materijal od kog su napravljene, recimo, patike u smislu kakav to materijal mora da bude, koliko mora, primera radi, letnjih kiša da izdrži. To su zaista neke stvari koje pre svega nisu moralne, a onda nisu ni normalne. Dokle će tako biti, ja zaista ne znam, ali se bojim da smo lošim putem krenuli“, ocenjuje Nikolić.

Potrošači Srbije u prošloj godini podneli su više od 12.000 pritužbi, a najčešće se žale na kvalitet obuće, odeće, tehnike, tekstila, finansijskih usluga, na kvalitet isporučenih usluga kao što su gas, električna energija.

Na osnovu reklamacija i prigovora, najviše pritužbi potrošača se odnosi na obuću, pre svega, na patike. Nedavno smo imali slučaj da je kupac bukvalno nakon dva nošenja i jednog kišnog popodneva u gradu reklamirao patike zato što su se oljuštile, a zvaničan odgovor trgovca na reklamaciju bio je da nisu za kišno nego za sušno vreme. Da li to znači da treba da se izujemo kada pada kiša“, kaže Nikolić.

Od ukupnog broja pritužbi potrošača, dodaje Nikolić, dve trećine je pozitivno rešeno u korist kupca.

Dve trećine pritužbi je pozitivno rešeno, ali ima još procesa koji su u toku. Nekada posredujemo između trgovca i potrošača, a kada trgovac to ne želi, prinuđeni smo da idemo na proces arbitraze i medijacije. Nekada dođe i do sudskih tužbi“, kaže Nikolić.

On dodaje da su pojedine reklamacije odbačene, a nije trebalo, zbog čega se išlo na veštačenje.

Veštačili smo nekoliko patika u akreditovanoj laboratoriji i pokazalo se da potrošač nije kriv zbog nedostatka koji se pojavio na patici“, rekao je Nikolić.

Naglašavajući da je na desetine pritužbi potrošača stiglo do suda, Nikolić veruje da će ubuduće takvih tužbi biti znatno više, ukoliko se nešto ne preduzme u kontroli robe koja ulazi u Srbiju.

Već postoje neki predlozi kako da se oforme posebni sudovi, ili makar sudije za potrošačke sporove, gde bi svaki potrošački spor bio izuzet iz redovne procedure, da bude brz, da ne bude skup i gde bi dostupan, da, recimo, potrošač iz Kragujevca ne mora da ide u Beograd na arbitražu ako mu je sud dostupan u svom gradu“, rekao je Nikolić.

Pored tih problema koji muče sve potrošače u Srbiji, Kragujevčani imaju dodatni – godinama dobijaju račun za sistem objedinjene naplate, gde je i grejanje i to sa ugrađenim meračima potrošnje, bez specifikacije.

Pune dve godine Stambeno preduzeće koje izdaje taj račun obećava da će nabavati nekakav novi softver kako bi korisnici usluga, kao što je grejanje, na računu dobijali specifikaciju potrošnje i obračuna, ali do danas ništa“, navodi Nikolić.

Izvor: Tanjug/ Novi Magazin