RS: Žiranti vratili 12,5 miliona evra tuđih kredita

Predsednik Udruženja za zaštitu žiranata u BiH Joco Cvjetković kaže da je situacija u toj oblasti krajnje zabrinjavajuća i da je neophodno preduzeti mere zaštite žiranata.

Članovi ovog udruženja dostavili su Odboru Narodne skupštine RS za predstavke, predloge i društveni nadzor, predloge u kojima žiranti traže da im se omogući da budu ravnopravna strana u sporovima, putem pravne, finansijske ili nekog drugog oblika pomoći.

Cvetković je u izjavi novinarima u Banja Luci, nakon sastanka s članovima tog odbora, kazao i da je zatraženo da se postavi pitanje rada i ingerencija Agencije za bankarstvo RS, jer je to krovna institucija za kontrolu rada banaka.

Predsednik nadležnog Odbora Radomir Pašić nije, međutim, mogao obećati veću pomoć prevarenim žirantima.

On je, podsetivši na male ingerencije tog skupštinskog tela, kazao da će pokušati zaključcima da animiraju nadležne institucije u RS, među kojima i Agenciju za bankarstvo, da deluju u pravcu zaštite i pružanja pomoći žirantima koji su prevareni, prenela je agencija Fena.

(Izvor: Kurir )