Srbija: Najugroženija prava Roma i LGBT populacije

Paunović je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekla da se među društvenim grupama čija se ljudska prava nedovoljno poštuju i osobe sa invaliditetom, stari, žene i deca.

Ona je najavila da će vlada narednog meseca formirati savet za nacionalne manjine i savet za unapredjenje položaja Roma.

Ivana Ćirković iz Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, rekla je da se priprema izveštaj o tome koliko je budžetskih stdstava dato organizacijama civilnog društva tokom 2012.

Ona je objasnila da će taj izveštasj obuhvatiti i pokrajinske i opštinske vlasti.

Beta