fbpx

Predloženo osnivanje Uprave za civilno vazduhoplovstvo

Vlada Srbije dostavila je Skupštini predlog zakona o osnivanju Uprave za civilno vazduhoplovstvo Srbije, koja bi preuzela poslove Direktorata civilnog vazduhoplovstva bivše SCG. Predlogom zakona je predviđeno da Vlada osnuje Upravu, ali neće moći da usmerava njen rad. Uprava će se baviti poslovima koji se odnose na bezbednost vazdušnog saobraćaja i izdavanje sertifikata, licenci, registracija i dozvola, utvrđivaće pravila i tehničke standarde za korišćenje vazdušnog prostora, objavljivaće vazduhoplovne informacije i utvrđivati standarde za plovidbenost, projektovanje i proizvodnju vazduhoplova. 
U nadležnosti Uprave biće i pregled aerodroma, infrastrukture i opreme za vazdušni saobraćaj, zatim pravila za izdavanje uverenja, odobrenja i dozvola, ekonomski i drugi uslovi za vazduhoplovne prevoznike, potraga za vazduhoplovom, spasavanje lica i ispitivanje vazduhoplovnih udesa, inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz Zakona o vazdušnom saobraćaju. Predviđeno je da Uprava sredstva za rad obezbeđuje iz naknade za pružene usluge, na čiju visinu saglasnost daje Vlada. Upravom će rukovoditi direktor koji se bira na javnom konkursu na period od pet godina. Vlada je navela da će direktora, njegovog zamenika i pomoćnike postaviti do 1. decembra ove godine. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.