Vozači zbog novog atesta za gas mogu da tuže državu

Problem je što se atesti dobijaju na malom broju mesta, uz komplikovanu proceduru pa vozačima kontrole zakazuju za dva meseca..

Bez novog atesta, oni ne mogu da registruju vozilo pa ne mogu ni da ga koriste.

Zato bi, prema Pajovićevim rečima, mogli da tuže državu za naknadu štete izazvane nemogućnošću korišćenja automobila.

Odložiti primenu pravilnika
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja smatra da je novim pravilnikom Agencije za bezbednost saobraćaja učinila propust. „Primena pravilnika treba da počne 2014. i ne može da se odnosi na ljude koji imaju važeći atest“, kaže Okanović.

Ljudi su platili i, u skladu sa tadašnjim zakonom, dobili ateste koji važe 10 godina. U međuvremenu je donet pravilnik o ispitivanju vozila prema kom ne mogu da registruju automobil sa TNG uređajem ako je prošlo pet godina od atestiranja. To je protivustavno i protivpravno. Ne može izvršna vlast ničije zakonito stečeno pravo da derogira. Pravilnik može da važi samo za one koji prvi put ugrađuju TNG uređaj – kaže Pajović.

On se slaže da je neophodna kontrola TNG uređaja, ali dodaje da je vozačima sa važećim atestom bar trebalo omogućiti besplatnu kontrolu. Prema njegovom mišljenju, “sve ovo u dobroj meri urađeno je da bi se uzele pare”.

Novi atest košta 6.000 dinara, pa bi oko 400.000 vozača trebalo da plate oko 22 miliona evra za ateste. Polovina tog novca išla bi Agenciji za bezbednost saobraćaja, kao naknada za korišćenje softvera. Druga polovina išla bi na račune institucija koje izdaju ateste.

Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, međutim, tvrdi da je bilo dovoljno vremena da se vozači upoznaju sa novim propisima.

Izvor: Mojauto