Naučnici tvrde: Pritiskanje leve šake vraća sećanja, a desne pomaže pamćenju

Najnovija studija dokazala je da vam u pamćenju podataka može pomoći pritiskanje desne šake, a da to isto treba da radite sa levom šakom ako želite da se setite nečega.

To znači, tvrde naučnici, ako učite nešto ili se pripremate za sastanak, pritiskajte desnu šaku, a kada izađete na ispit ili držite neku prezentaciju, pritiskajte levu šaku i svih podataka koje ste učili setićete se bez greške.

I ranija istraživanja bavila su se sličnim testiranjima, a dokazala su da pokreti tela mogu da izazovu različite emotivne reakcije.

Tako, na primer, stiskanje prstiju desne šake može da probudi emocije sreće i euforije, dok se stiskanjem prstiju leve šake stimuliše se desna strana mozga koja je odgovorna za emocije straha i tuge.

Izvor: Cdm.me