Samo legalno isečeno drvo može da ide u EU

Ovom uredbom zabranjeno je stavljanje na tržište bespravno posečenog drveta, kao i svih proizvoda od te drvne mase, istaknuto je na okruglom stolu ''Sertifikacija u šumarstvu i drvnoj industriji'' koji su organizovali Udruženje za šumarstvo i industriju za preradu drveta Privredne komore Srbije, Uprava za šume i Evropska mreža preduzetništva.

Sekretar Udruženja za šumarstvo PKS Vladimir Burda rekao je da je ovaj seminar zakazan na zahtev privrednika, kako bi mogli da planiraju izvoz na tržište EU u skladu sa Uredbom EU, koja je stupila na snagu marta ove godine.

Uredbom se regulišu obaveze privrednih subjekata, koji plasiraju na evropsko tržište drvo i proizvode od drveta, objavljeno je na sajtu PKS.

Cilj je da se spreči bespravna seča šuma na globalnom nivou, čime bi se smanjila degradacija šuma i emisije ugljen dioksida, sačuvala biološka raznovrsnost, smanjio uticaj klimatskih promena i unapredilo održivo gazdovanje šumama.

Robert Režonja, direktor Sektora za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede i životne sredine Slovenije, rekao je da se Uredbom EU definišu obaveze privrednih subjekata koji drvo i proizvode od drveta prvi put stavljaju na tržište EU.

Trgovci u nabavnom lancu moraju da navedu sve privredne subjekte koji su im isporučili drvo i drvne proizvode.

Po sistemu "dužne pažnje“, koji reguliše ova Uredba EU, moraju se navesti podaci o zemlji seče drveta i po potrebi regiona unutar zemlje gde je drvo posečeno.

Potrebna je i dozvola za seču, dokaz o količini posečenog drveta, naziv i adresa dobavljača, kao i sva druga dokumentacija neophodna da bi se dokazalo da se drvo i drvni proizvodi na tržištu EU nalaze u skladu sa novim popisima.

Kazne za one koji se ne pridržavaju ove uredbe su veoma visoke. U Sloveniji je to od 1.000 do 30.000 evra, u Austriji od 25.000 do 500.000 evra, uz obaveznu zaplenu nelegalnog drveta.

Ipak, najveća kazna za kompanije koje nemaju dokaz o poreklu drveta je da ostanu bez posla na evropskom tržištu, istakao je Režonja.

Izvor: b92

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.