Pripovetka Laze Lazarevića "Prvi put s ocem na jutrenje" (VIDEO)

Priču priča dečak, sada već odrastao čovek, o svojim doživljajima iz detinjstva. Iz ugla odraslog čoveka narator na događaje iz detinjstva gleda sa izvesnim životnim iskustvom, a iz detinjeg ugla sa neposrednošću neizbrisivih utisaka.

Zanimljivo je to da su neki kritičari mislili da je pričalac identičan sa piscem i da je Lazarević u liku Mitra, kao glavne ličnosti ove pripovetke, dao sliku svoga oca Kuzmana!