Sveštenik nije hteo da drži opelo dok porodica preminule ne plati crkveni porez

U Patrijaršiji kažu da sveštenici moraju da drže opela, bez obzira na to da li je parohijal plaćen.

Parohijal se prema odluci crkvene opštine plaća 500 dinara za vernike koji nemaju zemlju ili imaju do pet jutara, a uvećava se za 80 dinara po jutru za one koji imaju do 30 jutara zemlje u vlasništvu. Oni koji imaju više od 30 jutara, plaćaju po 3.000 dinara.

Sagovornica “Blica” ističe da joj nije jasno zbog čega plaća ovu vrstu crkvenog poreza na zemljište, kada već izmiruje porez državi. Naročito je, međutim, pogodilo to što nije mogla da sahrani majku pre nego što je platila parohijal. Tu se, međutim, priča ne završava, jer je nakon toga morala da za pogreb proti plati više od 13.000 dinara, za šta je dobila i “potvrdu” o plaćanju.

U Banatskoj eparhiji nisu mogli da nam odgovore na pitanje o načinu određivanja parohijala, već su nas uputili na Patrijaršiju SPC.

U Patrijaršiji kažu da parohijal postoji samo u vojvođanskim eparhijama, gde je ostao još iz doba Austrougarske. Sagovornik “Blica” iz SPC, međutim, ocenjuje kao skandalozno odbijanje sveštenika da činodejstvuju ako ovaj namet nije plaćen.

Izvor: Blic