Znate li šta je hordašenje? (VIDEO)

HORDAŠENJE – od ljubavi do zlostavljanja životinja

Okrugli sto
Učesnici: dr Ana Batrićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, prof. dr Tomislav Sedmak, psihijatar, dr vet. med. Snežana Voštinarov, dr vet. mr sc. Darko Drobnjak, Centar za očuvanje autohtonih rasa, Nataša Vukmirović, Ljudi za životinje

četvrtak, 30. maj od 16.30-18.00

Kuća ljudskih prava i demokratije

Poseban oblik zlostavljanja životinja u vidu patološkog sakupljanja kućnih ljubimaca i njihovog držanja u izuzetno lošim uslovima naziva se hordašenje. Hordaši nisu u mogućnosti da životinjama, uglavnom psima i mačkama obezbede adekvatnu negu, a često životinje drže u ekstremno nehigijenskim uslovima, zbog čega je ugrožena dobrobit životinja, a takođe i zdravlje ljudi koji žive s njima.

Poseban problem predstavlja hordašenje u stambenim zgradama i u naseljima u kojima se porodične kuće nalaze na maloj udaljenosti jer u takvim slučajevima dolazi do ugrožavanja zdravlja i bezbednosti građana koji žive u neposrednoj blizini hordaša. Na okruglom stolu će biti reči i o drugim oblicima hordašenja.

Ovaj složeni fenomen se u našoj zemlji ignoriše, ne postoji adekvatna reakcija nadležnih institucija, iako postoji dobar zakonski okvir koji predviđa zaštitu dobrobiti životinja i zaštitu ljudskih prava.

Učesnici okruglog stola govoriće o značaju identifikovanja uzroka ove pojave za odabir odgovarajućeg mehanizma namenjenog njenoj prevenciji i suzbijanju, propisima koji predviđaju sankcionisanje prekršaja u smislu Zakona o dobrobiti životinja, kao i krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja, kao i prednosti multidisciplinarnog pristupa u rešavanju ovog problema, koji podrazumeva koordinirano angažovanje pravosudnih organa, socijalnih i zdravstvenih službi i organizacija civilnog društva uz podršku predstavnika medija i lokalne zajednice.

Posetite nas na Sajmu OCD 2013, na štandu broj 32, u četvrtak 30. i petak 31. maja od 10.00-17.00 sati, na Trgu Nikole Pašića i upoznajte se sa ciljevima udruženja Ljudi za životinje i našim aktivnostima.

U petak, 31. maja od 13.00-14.30 naši gosti iz Centra za očuvanje autohotonih rasa, dr vet. med. Dragutin Smoljanović i dr vet. mr sc. Darko Drobnjak, predavači Kinološke akademije savetovaće građane o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti pasa, socijalizaciji i zakonskim odredbama iz oblasti kinologije.

Emisija Čovek i pas/Radio Zov autora i voditelja dr Darka Drobnjaka koja je emitovana 27. 05. 2013. na Radio Novostima bila je posvećena programu kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka u Beogradu, prepoznavanju uloge staratelja koji brinu o napuštenim životinjama, kao i aktivnostima udruženja Ljudi za životinje i njegovom učešću na Sajmu OCD 2013.

Nataša Vukmirović Ljudi za životinje

Pogledajte još