Dinkić štiti neažurne poslodavce?

Svi oni bi mogli ostati bez uslova za penziju ukoliko prođe novi Predlog zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Kako prenose Novosti, tim propisom se na „mala vrata“, prvi put, uvodi da dugovi za socijalno osiguranje mogu da zastare.

Predlagač zakona, Ministarstvo finansija, ne vidi da je ova odredba sporna jer do „zastarelosti“ dugova ne bi trebalo ni da dođe ukoliko se naplata bude kontrolisala. A i do sada potpuno neefikasna kontrola je upravo u nadležnosti ovog ministarstva.

“Jedan od osnovnih ciljeva Predloga zakona jeste upravo ojačavanje sistema kontrole i naplate ovih obaveza. A najveći deo ovih obaveza vezuje se upravo za nepostojeće privredne subjekte ili subjekte koji se godinama nalaze u restrukturiranju ili stečaju, od kojih se ove obaveze ne mogu ni naplatiti”, kaže Milica Bisić, savetnik ministra finansija.

S druge strane, u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike tvrde da bi ovaj zakon od radnika napravio najveće gubitnike. Ovo ministarstvo optužuje Mlađana Dinkića da štiti neažurne poslodavce.

“Ovaj predlog je sasvim u suprotnosti sa postojećim sistemskim zakonima. Najveća zamerka nam se i odnosila upravo na zastarevanje nenaplaćenog duga za doprinose jer, po važećim propisima, to nije moguće
, kaže Dragi Vidojević, državni sekretar ovog ministarstva.

Druga zamerka se odnosila na odgovornost poslodavaca u slučaju propasti firme.

“Ako prođe ovaj zakon, svi radnici kojima nisu uplaćivani doprinosi, a preduzeće je u međuvremenu proglasililo bankrot, neće moći faktički ništa da urade. Ispašće kao da nisu ni radili u toj firmi” dodaje Vidojević.

Ipak, Ministarstvo finansija nije usvojilo nijednu primedbu. A Predlog zakona nije predstavljen ni na sednici Socijalno-ekonomskog saveta a nije vođena ni javna rasprava.

I Gordana Matković, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju smatra da bi ovakav zakon imao smisla samo ukoliko bi država efikasnije prikupljala novac od poreza i doprinosa.

“Ako ne postoji jak kontrolni mehanizam za naplatu doprinosa, poslodavci bi mogli da nastave sa izbegavanjem plaćanja obaveza”, kaže ona.

Naplata socijalnih doprinosa ne ide nimalo glatko već godinama. Poslodavci danas Fondu PIO duguju čak 143 milijarde dinara (1,2 milijardi evra), od čega se 78 milijardi dinara odnosi na kamate. A nenaplativo je čak 12 milijardi dinara od preduzeća u procesu privatizacije, pod stečajem, likvidacijom...

Samo u prošloj godini poslodavci nisu plaćali doprinose za 90.000 radnika a još 20.000 u ovoj godini. Zbog toga su podnete tek 8.032 prekršajne prijave.

Izvor: Novosti, B92

Pogledajte još