Nemačka: Srbiji 2,2 miliona evra za pregovore o pristupanju EU

Sporazum o dodeli tih sredstava, kroz projekat tehničke saradnje “Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji”, potpisali su u Vladi Srbije direktor nacionalne kancelarije za ervopske integracije Milan Pajević i vođa tog projekta u Srbiji Andrej Horvat, u prisustvu i nemačkog ambasador Hajnca Vilhelma.

Teme obuhvaćene projektom čine 15 od ukupno 35 poglavlja pravnih tekovina EU.

Korinik sredstava je Kanceraija za evropske integracije Srbije, a partneri u realizaciji su Ministarstvo finansija i privrede i Ministarstvo poljoprivrede.

Projekat sprovodi Nemačko udruženje za međunarodni saradnju uz podršku saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke.

Predviđeno je da projekat traje do 2015. godine.

Izvor: Kurir