Grad Beograd menja Statut

Za promenu Statuta grada glasalo je 75 odbornika.

Promena Statuta predviđa da opština, na osnovu akta gradonačelnika, u ime i za račun Grada, može sprovoditi postupak javnog nadmetanja, davati u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini, i imati veća ovlašćenja u procesu legalizacije objekata.

Predsednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić rekao je da je Komisija za promenu Statuta Grada ocenila da su Beogradu potrebni veća decentralizacija i podela posla između opština i Grada, kao i veća ovlašćenja opština.

“Očigledno je da sistem ne funkcioniše idealno, i da građani svoja pitanja i probleme ne mogu da resavaju na najbolji način”,
rekao je Antić i naglasio da je potrebno izmeniti i zakon.

On je istakao da je postojala želja Komisije da se više nadležnosti prenese na opštine, ali da je današnja odluka maksimum.

Po njegovim rečima, izmenama Statuta je gradskoj skupštini povereno da donese odluku kojom će definisati merila i kriterijume za raspodelu sredstava gradskim opštinama.

“Ta sredstva se nisu do sada raspoređivala na osnovu transparetnih pravila – uvek ima nekog laganog navijanja. Hoćemo jasne parametre i da se zna koliko koja opština ima sredstava, da to zavisi od broja stanovnika, poslova, stepena razvijenosti”, rekao je Antić.

Objasnio je da će, promenom Statuta, gradske opštine moći da vode poslove povezane s postavljanjem privremenih objekata, tezgi, balon-hala, i da opštine mogu da u ime i za račun Grada sprovode postupak javnog nadmetanja.

“Time opštine motivišemo da se u većoj meri uključe i traže potencijalne investitore da grade objekte”, rekao je Antić i ocenio da su beogradske opštine u lošijem položaju u odnosu na druge u Srbiji.

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić je rekao da SNS podržava izmenu Statuta, ali da je neophodno i da Skupština Srbije donese niz zakona.

“Novac nije raspoređen na najbolji način, sve je centralizovano, i jedan čovek ima kontrolu nad svim finansijama”, rekao je Jovičić.

Skupština grada Beograda je prethodno po skraćenom postupku razrešila i imenovala sedam direktora javnih komunalnih preduzeća.

Odbornici Skupštine grada su na čelo KBC “Dr Dragiša Mišović” ponovo postavili Radisava Šćepanovića, u KBC “Zemun” Dragoša Stojanovića, a u Domu zdravlja “Dr Milutin Ivković” Slavicu Kalezić Milošević.

Sa funkcije direktora KBC “Bežanijska kosa” ražrešen je Vladimir Kovčin, a na njegovo mesto je postavljen Predrag Stevanović, direktor KBC “Zvezdara” Aleksandar Milošević je razrešen zbog isteka mandata, a za vršioca dužnosti direktora imenovana je Aleksandra Aranđelović.

Sa mesta direktora Gradskog centra za fizičku kulturu razrešen je Miloš Vidić, a na njegovo mesto kao v.d. imenovana je Jelena Ristić Štefanac.

Na funkciju direktora Sportsko-rekreativnog centra “Tašmajdan”, na period od četiri godine, ponovo je imenovan Goran Šormaz.

Na početku sednice usvojena je predlog Mirjane Mladenović iz SNS-a da se danas raspravlja o zabrani genetski modifikovane hrane, dok je predlog šefa odborničke grupe DSS-a Andreja Mladenović da se obelodani informacija o vlasničkoj strukturi konzorcijuma firmi koji upravlja “Bus plus” sistemom, kao i uspešnosti naplate karata za gradski prevoz za ovu i prošlu godinu, odbijen.

Osim Predloga odluke o promeni Statuta glavnog grada, kojim se zahteva njegova veća decentralizacija i povećanje ovlašćenja gradskih opština, na dnevnom redu se nalaze, između ostalog, i predlozi planova detaljne regulacije lokacija u opštinama Zemun i Čukarica, groblja Lešće, planovi postavljanja privremenih objekata i tezgi na Voždovcu i Savskom Vencu.

Odbornici će danas raspravljati i o predlozima finansiranja programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava gradskog budžeta u 2014.i 2015, o učeničkim i studentskim stipendijama, o planu rada komunalne policije, ali i o predlozima rešenja o davanju saglasnosti na program sanacije gubitka JKP “GSP” i “Veterina Beograd” u 2013.

Početak devete sednice kasnio je tri sata zbog tehničkih razloga u vezi sa štampanjem materijala predviđenog za odbornike.

(Izvor: B92 )