Najave: Ukida se roming u EU

Obraćajući se poslanicima u Evropskom parlamentu, Krus je rekla da bi sa tom praksom trebalo prekinuti već od 2014. godine.

Evropska komisija ranije je kritikovala operatore mobilne telefonije u EU zbog visokih cena rominga za međunarodne pozive, a takođe je postavljen i maksimalni limit koliko operatori mogu da naplate korisnicima za protok interneta u romingu.

Krus kaže da je sledeći korak ukidanje naplaćivanja prenosa podataka po roming cenama, jer je EU jedinstveno tržište te stoga nema razloga da se između članica naplaćuju cene kao da je reč o drugim državama.

To će značajno smanjiti troškove građanima, ali i zaradu mobilnim operatorima.

(Izvor: Beta)