Nezadovoljni korisnici stambenih kredita Banke Inteza

Banka Inteza je sredinom maja meseca “obradovala” više hiljada svojih korisnika stambenih kredita novim kamatnim stopama. Iako su njeni klijenti podigli kredit po formuli fiksna marža + šestmesečni libr/euirbor, banka je samoinicijativno podigla fiksni deo za 1,7 – 2 kod korisnika kojima je kredi indeksiran u eurima odnosno 3 za korisnike kojima je kredit indeskiran u CHF-u i na taj način obmanula svoje korisnike jer kao što se može videti na ovom linku, koji pokazuje izgled stranice 13.02.2008. godine, gde se uopšte ne spominje da je marža (fiksni deo) podložan promenama.

Dok je EURIBOR/LIBOR rastao banka je regularno podizala kamatnu stopu svojim korisnicima ali sada kada je EURIBOR/LIBOR pao ona je odlučila da to prelomi na leđima svojih klijenata i da podigne kamatnu stopu.

Na ovaj način svi korisnici bankinih usluga koji su podigli kredite su obmanuti time što je urađeno nešto potpuno suprotno potpisanom i overenom ugovoru. Dok je trenutno u svetu praksa da se korisnicima smanjuju kamatne stope (da bi u svetlu svetske ekonomske krize mogli da vraćaju kredite), u Srbiji se “lider domaćeg bankarstva” ohrabrio i odlučio da još više zaradi na račun svojih korisnika. Svi odgovori koje su korisnici kredita tražili od predstavnika banke bili su krajnje šturi i nedovoljno jasni i ubedljivi i svi su se “vadili” na to da je kriza i da nigde drugde ne postoji bolji kredit sem kod njih. To što su promenili fiksni deo kamatne stope (odnosno bankinu maržu, tj. zaradu) jasno govori o tome da je ovim potezom cilj banke bio povećanje zarade na uštrb sopstvenih korisnika.

Na Facebook-u je osnovana grupa – Udruženje nezadovoljnih korisnika stambenih kredita kod Banke Intesa koja okuplja sve korisnike kredita Banke Inteza i sve ljude dobre volje koji svojim članstvom žele da se usprotive ovom nelegalnom činu Banke Inteza.

Cilj postojanja ove grupe je da se skrene pažnja široj javnosti na postupke jedne od najvećih banaka u zemlji, kako bi se svi zajedno usprotivili nelegalnom podizanju kamatnih stopa.