Rusija uvodi testiranje đaka na drogu

Učenici srednjih i viših škola i studenti fakulteta biće uključeni u testiranje, koje će biti podeljeno u dva dela: socijalno-psihološki i medicinski deo.

Testiranje će, kako je objavljeno na sajtu Kremlja, biti dobrovoljno, a za učenike mlađe od 15 godina biće potrebna saglasnost roditelja.

U slučaju pozitivnog rezultata testiranja, tinejdžeri će, ponovo uz sopstvenu ili saglasnost roditelja, biti upućeni u specijalizovanu medicinsku ustanovu.

Izvor: b92.rs