MRG: Manjinsko nesrpsko stanovništvo odlazi sa Kosova

LONDON, 27. maja 2009. (Beta) – Na Kosovu od proglašenja nezavisnosti nedostaje efikasna međunarodna zaštita manjina zbog čega su pripadnici malobrojnih manjinskih zajednica primorani da se isele, upozorila je danas Međunarodna grupa za manjinska prava (MRG).

U danas objavljenom izveštaju, MRGI navodi da Bošnjaci, Turci, Romi i pripadnici ostalih nesrpskih manjinskih zajednica počinju da odlaze sa Kosova zato što su suočeni sa isključivanjem iz društva i diskriminacijom.

Pripadnici tih manjinskih zajednica suočeni su i sa uskraćivanjem pristupa informacijama ili obrazovanju na maternjem jeziku. Rezultat svega toga u kombinaciji sa teškim ekonomskim uslovima jeste da pripadnici manjina počinju da napuštaju Kosovo.

MRG u izveštaju navodi da neizvesnost po pitanju statusa teritorije zbog protivljenja Srbije nezavisnosti Kosova, ograničava praktičnu primenu međunarodnog humanitarnog prava.