Komunalna policija pohvatala ilegalne taksiste na aerodromu

Prerušeni u putnike koji su doputovali u Beograd, pripadnici Komunalne policije prihvatali su ponude taksista koji svoju uslugu nude na nepropisan način, da bi njihova vozila na izlazu sa aerodroma zaustavljali gradski inspektori, uz asistenciju interventne jedinice MUP-a Beograd.

Načelnik Komunalne policije Nebojša Tomić naglašava da je ova uspešna akcija organizovana zbog toga što ne postoji drugi način da se sankcionišu oni koji na aerodromu nude nezakonit taksi prevoz.

"Problem stvaraju taksisti koji ne čekaju svoj red da uđu na taksi stanicu, već ostavljaju vozila na javnom parkingu, ulaze na terminal za međunarodne dolaske i mimo svih propisa građanima nude svoje usluge. Umesto da uz vaučer uđu u prvo vozilo koje je na taksi stanici, pojedini putnici prihvataju njihove pozive.
Ukoliko ih zaustavi policija, ovi taksisti se pravdaju da voze rođake ili prijatelje, a putnici se, nažalost, sa njima solidarišu i potvrđuju njihove izjave. Budući da ne postoji određena sankcija za nuđenje tih usluga na terminalu za međunarodne dolaske, danas su naši ljudi bili „mamci”, to jest glumili su putnike raspoređeni u tri ekipe.
Bili su istovremeno i svedoci u postupku protiv onih koji su kršili propise, a do sada takve svedoke nismo imali"
,
ističe Tomić.

Prvi taksista koji je u današnjoj akciji zaustavljen na izlazu sa aerodroma isključen je iz saobraćaja na pet dana, po kratkom postupku je sproveden kod sudije za prekršaje i protiv njega je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Pomoćnik sekretara za inspekcijske poslove Obren Šiljković ističe da je ovaj taksista napravio tri prekršaja.

"Prvi prekršaj je što nije uključio taksimetar, drugi što je vozio bez krovne oznake, a treći što je počeo vožnju sa mesta koje nije za to obeleženo. Za prva dva prekršaja predviđena je kazna od 80.000 do 250.000 dinara, dok je za treći predviđena kazna od 10.000 do 50.000 dinara"
naglašava Šiljković.

Nebojša Tomić najavio je da će Komunalna policija nastaviti sa ovakvim i drugim akcijama, u okviru zakona, kako bi suzbila nepropisno obavljanje taksi prevoza na beogradskom aerodromu.

Pogledajte još