Počelo restrukturiranje Petrohemije

BEOGRAD, 29. maja 2009. (Beta) – Agencija za privatizaciju objavila je u petak odluku o restrukturiranju HIP Petrohemije iz Pančeva i pozvala poverioce tog preduzeća da prijave svoja potraživanja.

Restrukturiranje predviđa organizacione promene, kao i delimični ili potpuni otpis glavnice duga, kamata i drugih potraživanja poverilaca Petrohemije.

Pozvani su državni poverioci da u roku od 15 dana prijave svoja potraživanja sa stanjem na kraju 2004. godine, a pravo na prijavu potrazivanja imaju i drugi poverioci.

Vlada Srbije je 14. maja odlučila da Agencija za privatizaciju sprovede postupak restrukturiranja Petrohemije i preporučila prodaju fabrika u njemom sastavu FSK Elemir, Petroplast, Panonijaplast Crepaja i Fabrike karbonskih punila, kao i otpuštanje uz socijalni program 500 radnika i smanjenje plata zaposlenima na prosek u Srbiji.