Dinkić: Uskoro blokada računa „Puteva Srbije”

On je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na raspravi „Ubrzanje stukturnih reformi i poboljšanje poslovnog okruženja” rekao da je u prethodnom periodu bilo javnih upozoravanja da svi moraju da izmiruju poreske obaveze naglašavajući da više neće biti tolerancije.

Najveći poreski dužnici biće javno objavljeno i njihovi računi biće u blokadi, rekao je Dinkić i ponovio i da je Vlada Srbije usaglasila mere za stabilizaciju državnog budžeta, čiji je deo i rebalans budžeta, mere strukturne reforme javnog sektora i strukturne reforme za unapređenje poslovnog okruženja.

Ministar je kazao da je važan deo strukturnih reformi izmena Zakona o radu i Zakona o planiranju i izgradnji, precizirajući da će reformom tržišta rada biti otklonjene prepreke kod zapošljavanja i otpušatanja, a izmenama Zakona o planiranju i izgradni biće pojednostavljene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.

Suština je štititi socijalna prava radnika, ali ne i nerad“, naglasio je on.

Dinkić je rekao i da je plan da se broj od ukupno 179 preduzeća u restrukturiranju koja zapošljavaju 54.000 radnika, čije održavanje godišnje košta 750 miliona evra, do kraja godine prepolovi, dodajući da će neka od tih preduzeća otići u stečaj, a neka će biti ponuđena na prodaju.

Dinkić je najavio da će uskoro biti potpisan ugovor o dugoročnom kreditu Evropske investicione banke od 500 miliona evra za privredu pod povoljnim uslovima i da će ta sredstva privredi ponuditi 10 najjačih domaćih banaka sa rokom otplate na 15 godina i grejs periodom od pet godina.

Prema njegovim rečima, Srbija je u poslednjih 10 godina uzela mnogo kredita za infrastrukturu i javne investicije, ali da do sada tri milijarde evra odobrenih kredita nije povučeno zbog čega moramo da plaćamo penale.

Direktor Poreske uprave Ivan Simič kazao je da od 1. jula kreće kontrola prijava imovine vrednije od 350 miliona dinara i da je kazna za one koji ne prijave tri odsto od ukupne neprijavljene imovine.

On je naveo da je do 20. juna Poreska uprava primila 1.050 prijava, od kojih je samo 21 stigla elektronskom poštom, a ostale su primljene poštom ili su dostavljene pisarnici.

Predsednik PKS-a Željko Sertić je kazao da se srpska privreda nalazi na istorijskoj prekretnici naglašavajući da su mnogi privrednici nezadovoljni stanjem za poslovanje zbog raznih administratvnih i carinskih barijera i da im se čini da do sada nije postojala želja
da se stvari u privredi reše na pravi način.

Izvor: Beta