Žene sa interneta: Manekenka je žrtva, mediji jure senzacionalizam!

“Da raščistimo: lekarskim pregledom se NE može utvrditi da žena nije silovana. To što policija, navodno, „sumnja u njenu verziju priče“, NIJE dokaz da je ona netačna”, navodi se u tekstu.

One smatraju da je silovanje traumatično iskustvo i da od žrtve ne može očekivati da da jasnu izjavu o počiniocima i okolnostima i da “zločin silovanja ne mora da uključuje primenu fizičke sile, a često uključuje druge vrste onesposobljavanja kao što su alkohol i droge koje mogu da utiču na žrtvino kasnije svedočenje”.

Takođe, “Žene sa interneta” su osudile i to što je policija iznosila svoje “sumnje” u javnost, jer svaka spekulacija o tome kako se zločin odigrao je “nehumana i nepristojna”.

Senazcionalističko pisanje medija je smatra ova internet stranica, samo proizvelo jako štetne posledice i na žrtvu i na društvo.

Na kraju se dodaje da je ovo jako bitna tema i da ženama koje su žrtve ovakvog jednog strašnog zločina treba pružiti punu pomoć i podršku.

Izvor: žene sa interneta