Od Mrkonjića, s ljubavlju: Dug "Puteva" od 1,35 milijardi dinara danas postaje javni dug

Tim zakonom se uređuje način, postupak i dinamika izmirivanja obaveza "Puteva Srbije" prema putarskim i drugim društvima sa kojima to preduzeće ima zaključene ugovore o održavanju državnih puteva po osnovu neizmirenih obaveza, kao i način obezbeđenja sredstava za te namene.

Usvojenim zakonom Srbija preuzima kao javni dug te obaveze u ukupnom nominalnom iznosu do 1,35 milijarde dinara, a sredstva za izmirenje obezbeđuju se u budžetu Srbije.

Tokom skupštinske debate potpredsedica vlade Suzana Grubješić je navela da će država taj dug isplatiti u tri jednake rate.

Ona je objasnila da se država odlučila na taj korak, jer se preduzeća koja se bave održavanjem puteva nalaza u teškoj materijalnoj situaciji upravo zbog tih dugovanja.

Prema njenim rečima, preuzete obaveze "Puteva Srbije" do 1. aprila država će izmirivati direktno putarskim i drugim privrednim društvima.

Poslanici su usvojili i izmene Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama kojim se smanjuje iznos preuzetih obaveza sa 13 na 4,9 milijardi dinara nakon provere i usaglašavanja podataka o dugovanjima.

Poslanici su prethodno usvojili i predložene izmene zakona o budžetskom sistemu, kao i izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje proizlaze iz zakona o budžetskom sistemu.

Izvor: blic

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.