Počelo uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) predvideo je da projekat počne tokom jula u filijali sa sedištem u Valjevu jer je grad srednje veličine i pogodan za efikasnu proveru i usavršavanje procedure zamene, rekla je danas Tanjugu savetnik direktora za medije u Fondu Sanja Mirosavljević.

Dodatni razlog je to što ova filijala ima već razvijene informacione sisteme i računarski je povezana sa svim zdravstvenim ustanovama, kao i sa apotekarskom ustanovom Valjevo, pa se očekuje da građani osete prednosti ubrzo posle zamene knjižice, istakla je ona.

Govoreći o predviđenim novinama koje će doneti elektronske zdravstvene kartice, Mirosavljević je kao najznačajnije za građane i poslodavce navela to što više neće biti neophodno da, zbog overe knjižice, odlaze u filijale RFZO i preuzimaju markice. To će smanjiti i vreme koje su do sada trošili za te administrativne poslove.

Ona je dodala da će nova zdravstvena kartica omogućiti promene ličnih podataka o osiguraniku učitavanjem na čip, bez menjanja same kartice.

Nadležni u RFZO smatraju da je izdavanje kartica temelj za sve buduće projekte elektronskog zdravstva - od zakazivanja pregleda od kuće do elektronskog upućivanja pacijenata iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu. Očekuje se da će takvi servisi značajno ubrzati rad zdravstvenih radnika, omogućiti im da više vremena posvete samom pacijentu i time pruže kvalitetniju uslugu.

"Elektronska zdravstvena kartica omogućiće uspostavljanje sigurnih i efikasnih elektronskih servisa u RFZO i onemogućiće zloupotrebe", rekla je Mirosavljević i navela da sigurnosni sistemi na kartici obezbeđuju visoku zaštitu podataka na čipu.

ŠTA ĆE SADRŽATI ELEKTRONSKA ZDRAVSTVENA KARTICA

Ona je naglasila da kartica neće sadržati podatke o pruženim zdravstvenim uslugama, lekovima dobijenim na recept i ostalim pravima iz zdravstvenog osiguranja, već samo lične podatke koji su se i dosad nalazili na papirnoj zdravstvenoj knjižici.

Na kartici će biti vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice dok će se na čipu pored tih podataka, nalaziti JMBG i adresa osiguranika, matična filijala RFZO kod koje je lice osigurano, obveznik uplate doprinosa, kao i period do kada je kartica overena.

KOLIKO ĆE VAŽITI

Nova zdravstvena kartica će koštati 500 dinara i imaće rok važenja 10 godina.

U Fondu napominju da će svaki osiguranik imati pravo da koristi staru zdravstvenu knjižicu dok mu se ne uruči elektronska kartica. Oni koji ne poseduje staru zdravstvenu knjižicu, ali imaju pravo na zdravstveno osiguranje, dobiće privremenu potvrdu koja važi do uručivanja nove zdravstvene kartice.

Sva pitanja koja imaju u vezi sa novom zdravstvenom karticom građani i poslodavci mogu da pošalju na kzo@rfzo.rs, ističu u Fondu.

(Izvor: Tanjug, Novi magazin)

Pogledajte još