Britanci će morati da se izjašnjavaju da li na Internetu gledaju pornografiju

U ovoj dosad najdramatičnijoj ofanzivi protiv “pogubnog“ uticaja pornografije na decu, premijer je najavio da će internet provajderi konaktirati s korisnicima interneta i da će ih suočiti s “neizbežnim izborom” da li hoće da koriste filtere koji onemogućavaju pristup pornografiji.

Promena će biti uvedena krajem iduće godine, a prvi korak će se sastojati u tome što će novi korisnici kablovskog interneta do kraja godine uslugu dobijati već ugrađene filtere, koje će ukoliko to žele morati aktivno da isključe.

U zasebnoj akciji, i Tviter će uvesti sistem tagovanja koji treba da spreči da se na njemu postavljaju takvi materijali. Među dve milijarde tvitova tokom pet dana nađu se i milioni slika, a cilj je da se još ove godine uvede sistem koji koristi Majkrosoftov industrijski standard pod nazivom “foto DNK”.

U ostale mere smanjivanja pristupa pornografiji, uz naročit naglasak na dečijoj pornografiji, prema Kameronovoj najavi spadaju:

Zabrana posedovanja “ekstremne pornografije”, koja uključuje i prizore simuliranog silovanja
Sastavljanje liste “gnusnih” termina pri pretraživanju, za koje je zadužen Centar za zaštitu dece od eksploatacije i internet pornograije, a koja će omogućiti da se pedofili identifikuju i spreče pri pokušaju da tragaju za zabranjenim materijalom.

Saradnja svih policijskih snaga sa jedinstvenom obezbeđenom bazom podataka o nedozvoljenoj dečijoj pornografiji, kako bi se “zatvorio krug oko pedofila”.

Blic

Pogledajte još