U banku samo sa ekonomistom i advokatom!

"Tužiću banku zbog ponosa, zato što sam ogorčena i zato što sam se već od tog novca „oprostila“. Godinu i po dana zaračunavali su mi dodatnih 30 evra na ratu zbog svoje „poslovne politike“. To je trajalo čak i pet meseci po početku primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Uz sve to, uvek su evro računali po višem, samo sebi znanom kursu", ogorčena je profesorka B. P. iz Beograda, koja otplaćuje stambeni kredit u evrima.

I dok Narodna banka objavljuje preporuku bankama da vrate građanima novac naplaćen po osnovu „neodredivih kamatnih stopa“ (a to su one što rastu zbog „poslovne politike banke“, „shodno tržišnim uslovima“, „opštim uslovima poslovanja“, odnosno bez ikakvog tačno određenog osnova), klijenti su zbunjeni informacijama koje dobijaju sa raznih strana.

Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva" poziva zadužene da ne potpisuju nikakve anekse ugovora sa bankom, jer će tako izgubiti pravo da je tuže.

U Udruženju banaka Srbije ne preporučuju građanima da tuže, jer će "izgubiti vreme i novac, a jedinu korist će imati advokati".

Advokat Dragan Palibrk za Novosti podseća da je ceo sistem stvoren da ide naruku bankama.
"Banke su institucije koje zarađuju od klijenata, a nikako građani od banaka", kaže Palibrk.

"Jedini savet koji mogu da dam građanima je da nikome, ni za šta, ne veruju unapred."

Više zaručne kamate uglavnom su naplaćivane tokom perioda od godinu do godinu i po dana. Onda je počela primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i banke su morale da spuste kamate na prvobitni nivo, odnosno da učine ih odredivim. S obzirom na to da je bilo sudskih odluka gde je utvrđena ništavost primene neodredivih promenjivih stopa, NBS je izašla sa preporukom, koju su prihvatile sve banke preko upravng odbora Udruženja banaka Srbije.

Povedite ekonomistu sa sobom

Često ankes ugovora podrazumeva potpuni novi ugovorni odnos. Treba videti da li se njime predviđa da su sva međusobna potraživanja sravljena, zatim koja je obaveza banke, a koja klijenta.
Nije loše povesti prijatelja ekonomistu, koji može da rastumači "sitna slova".

Ukoliko ankes ugovora predviđa potpuno novi ugovorni odnos, kao i to da banka svoja dugovanja prema klijentu namiruje na određeni način, klijent ne bi imao prava da tuži banku na osnovu više naplaćene kamate.

Klijenti bankama, koji su oštećeni kroz više zaračunate kamate, trebalo bi narednih dana da dobiju obaveštenje od svoje banke na kućnu adresu. Bankari su, uglavnom zaračunavali izmešu 30 i 80 evra više po rati, ili u proseku oko 50 evra. Dužnicima bi najviše odgovaralo kada bi im banka mesečnu ratu sada snizila mesečnu ratu.

Međutim to neće biti slučaj. Za taj viši naplaćeni iznos, banka će klijentu smanjiti ostatak glavnice duga i dati mu otplatni plan. sa trebalo bi, nižim ratama.

Samo jedna banka izašla sa obračunom za umanjivanje dugova

Zasada se konkretno izjasnila samo KBC banka, u smislu da je klijentimaveć obračunala više zaračunate marže, obračunala zateznu kamatu i poslala obaveštenja na kućnu adresu.
"KBC banka je obračunala zateznu kamatnu stopu u skadu sa zakljulenim ugovorima, odnosno u visini redovne kamatne stope", rečeno je Novostima.

Novosti

Pogledajte još