Napravljen veliki pomak u unapređenju položaja žena

"Srbija je svakako napravila u ovom trenutku jedan veliki iskorak i pomak napred kada je u pitanju unapredjenje položaja žena’’, rekla je Tanjugu Paunovićva i dodala da je Komitet UN dostavio Srbiji 57 preporuka kako bi se ta oblast još više unapredila.

Ona je navela da je na zasedanju Komiteta 19. jula u Ženevi, gde je Srbija predstavila izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) za period 2007. do 2012. godine, konstatovano da je napravljen pomak u unapredjenju zakona, normativnih akata i stvaranju boljeg osnova za dalje unapredjenje položaja žena.

Prema njenim rečima, Srbija je donela Strategiju za unapredjenje položaja žena, Zakon o ravnopravnosti polova, kao i druge zakone gde se uloga i položaj žena ističe u prvi plan.

Navodeći da je Komitet UN prepoznao zalaganje Srbije u toj oblasti, ona je istakla da se znatno povećao broj žena u političkom životu, pre svega izmenama izbornog zakona, kao i da je sada veće učešće dama i u lokalnim samoupravama u donošenju značajnih odluka.

"Postoji napredak kada je u pitanju obezbedjivanje zdravstvene zaštite za Romkinje, obrazovanje… Zaista postoji niz konkretnih aktivnosti u svim resorima u kojima je država napravila pomake i to je Komitet prepoznao’’, rekla je Paunovićeva.

Ipak, da bi se stanje u toj oblasti unapredilo, Komitet je Srbiji dostavio 57 preporuka koje su grupisane u 21 tematsku oblast, a obaveza države je da do četvrtog periodičnog izveštaja, koji će biti podnet 2017. godine, te preporuke sprovede u zakone, praksu, postupanje države i državnih organa.

Paunovićeva je istakla da Srbija ima obavezu da Komitet izvesti ranije o punom sprovodjenju Strategije za unapredjenje položaja žena na nacionalnom i lokalnom nivou, uspostavljanju mehanizama da se ta strategija implementira i realnim rezultatima njene primene, ali i o mehanizmima za zaštitu žena od nasilja u porodici.

Prema njenim rečima, Srbija će, u odnosu na te dve grupe preporuka, pripremiti izveštaj Komitetu 2015. godine.

Komitet zanima, navoodi ona, posebno kada je upitanju mehanizam za zaštitu žena od nasilja u porodici, kako i koliko brzo reaguje sudstvo u Srbiji, koliko brzo se implementiraju zakoni…

Ona ističe da se jedan broj preporuka odnosi na konkretne oblasti i da Komitet očekuje odredjene pomake u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, ali i u promeni uloge žene u srpskom društvu.

"Ono što je značajno jeste da smo na velikom broju dobijenih peporuka već počeli da radimo. Ove godine već je pokrenut veliki broj aktivnosti tako da verujem da ćemo mi do sledećeg izveštaja biti u stanju da izvestimo da smo sve ono što su bile preporuke Komiteta uspeli da implementiramo’’
, rekla je ona.

Paunovićeva navodi da nije Srbija jedina koja dobija preporuke od Komiteta UN, već da se preporuke daju i razvijenim zemljama koje imaju mnogo bolju ekonomsku situaciju.

Kao glavni problem žena Paunovićeva je navela zapošljavanje i činjenicu da žene nemaju dovoljno pristup tržištu rada, dodajući da su žene često višestruko diskriminisane.

Ona je kao problem navela i nasilje nad ženama, ističući da je postavljen opšti protokol za zaštitu od nasilja.

Ipak, prema njenim rečima, broj smrtnih slučejeva od početka godine govori da i dalje postoje problemi i da uspostavljeni mehanizmi moraju da bude još efikasniji.

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.