Krivična prijava protiv veterinarke jer je uspavala psa Flokija

Veterinar je postupio suprotno odredbama člana 15. čime je počinjeno krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja iz člana 269. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Pas je doveden zato što je navodno ujeo nekog, ali veterinar nije ispoštovao proceduru koja postoji da bi se stalo na put samovoljnom i ponekad bezrazložnom eutanaziranju pasa.

Kad životinja može da se uspava
Član 15. Zakona o dobrobiti životinja kaže: “Životinja se može lišiti života na human način, ako:
1) je povređena, neizlečivo bolesna, telesno deformisana ili na drugi način patološki onesposobljena tako da oporavak nije moguć, a život za nju predstavlja bol, patnju, strah i stres;
2) je dostigla starost pa joj otkazuju osnovne životne funkcije;
3) se koristi za ishranu ljudi;
4) se koristi u načunoistraživačke i biomedicinske svrhe, u skladu sa ovim zakonom;
5) se lišavanjem života sprečava širenje, odnosno ako se suzbijaju i iskorenjuju zarazne bolesti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
6) životinja ne može da se prilagodi uslovima smeštaja, a njeno puštanje na slobodu predstavlja opasnost za ljude, druge životinje i životnu sredinu;
7) je u pitanju uništavanje štetnih glodara;
8) je neophodno kontrolisati brojnost populacije određene vrste divljih životinja, u skladu sa posebnim propisima;

9) je lišavanje životinje života od veće koristi za njenu dobrobit nego što su patnje od daljeg života, u skladu sa mišljenjem veterinara.

Građani nam prijavljuju da pojedini doktori veterinarske medicine vrše nezakonitu eutanaziju pasa i mačaka, na zahtev vlasnika, što naši propisi zabranjuju. Oblast veterinarstva i dobrobiti životinja je još potpuno neuređena, iako imamo solidne zakone i pravilnike. Veterinari moraju da poštuju propise kao i svi drugi građani. Žao mi je što moramo da ih edukujemo putem krivičnih i drugih prijava“, kaže Nataša Vukmirović iz udruženja Ljudi za životinje.

Predsednik Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije Saša Stokić rekao je agenciji Beta da je veterinar po zakonu obavezan da psa koji ujede nekoga prvo stavi pod nadzor, a tek potom, ako je to nužno, da ga eventualno uspava.

Stokić je rekao da se nadzor psa obavlja prvog, petog i desetog dana.

Potom se, kako je naveo, daje izveštaj i ako je nalaz pozitivan, traže se dodatne analize koje treba da upotpune sliku o zdravstvenom stanju psa.

Stokić je dodao da je vlasnik psa Ivan Đ. iz Vrbovca tražio od veterinara da uspava psa što je veterinar i uradio protivno Zakonu o dobrobiti životinja.

Prijava zastupnika udruženja "Ljudi za životinje" usledila je posle saopštenja Republičke veterinarske inspekcije za Podunavski okrug da nije izdala rešenje za uspavljivanje psa.

U prijavi je navedeno da pas nije ispunjavao nijedan od devet uslova iz Krivičnog zakonika i Zakona o dobrobiti životinja po kojima bi bilo neophodno da se usmrti.

U prijavi je navedeno da je doktor veterine učinio krivično delo i zatražena je istraga.

Isti dopis upućen je Etičkom komitetu Veterinarske komore Srbije i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Upravi za veterinu i Republičkoj veterinarskoj inspekciji.

Izvor: Blic

Pogledajte još