Apelacioni sud: Presuda Kaliniću i Simoviću ostaje na snazi

Presudom Višeg suda u Beogradu 6.decembra 2012. godine, prema okrivljenom Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću određeno je da u celosti ostaje na snazi presuda Okružnog suda u Beogradu od 18.januara 2008. godine, pravnosnažna presudom Vrhovnog suda Srbije od 15.oktobra 2009. godine", piše u saopštenju Apelacionog suda.

Dodaje se da se u izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina Simoviću uračunava vreme provedeno u pritvoru od 04.oktobra 2012. godine, pa nadalje, do drugačije odluke suda.

U saopštenju se ističe da će se tako odmerenim pojedinačnim, ali i jedinstvenim kaznama okrivljenima Simoviću i Kaliniću u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja propisana zakonom i da su kazne u svemu u skladu sa težinom učinjenih krivičnih dela i stepenom krivice okrivljenih kao učinilaca i nastalim posledicama.

Protiv navedene presude žalbe su izjavili branioci okrivljenih, a Apelacioni sud je naveo da su one navedene kao neosnovane, pošto je prvostepeni sud u obrazloženju presude za svoju odluku dao jasne i uverljive razloge.

Izvor: Tanjug via Novosti

Pogledajte još